මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,038 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!
UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

ABANS MINI BAR FRIDGE
ABANS MINI BAR FRIDGE

සාමාජිකයා12 නොවැ 11:30 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 14,990

BQ Grill Machine - Stainless Steel
BQ Grill Machine - Stainless Steel

සාමාජිකයාවිනාඩි 23 පෙර, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,490

National Fridge
National Fridge

විනාඩි 40 පෙර, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

GL-34RC Electric Oven
GL-34RC Electric Oven

සාමාජිකයාඅද 2:23 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 13,850

GL-26RC Electric Oven
GL-26RC Electric Oven

සාමාජිකයාඅද 2:21 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 8,990

LG Refrigerator 2016
LG Refrigerator 2016

06 දෙසැ 1:59 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 91,000

Galaxy Glass Top 4 Burner Gas Cooker
Galaxy Glass Top 4 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාඊයේ 1:44 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

Singer R60 2 Door fridge for sale
Singer R60 2 Door fridge for sale

අද 1:34 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 5,500

Buffet Set / Chaffing Dish Round Regular
Buffet Set / Chaffing Dish Round Regular

සාමාජිකයා05 දෙසැ 11:31 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

CX-728 2.8L Rice Cooker
CX-728 2.8L Rice Cooker

සාමාජිකයාඅද 12:07 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,290

SAMSUNG Refrigerator
SAMSUNG Refrigerator

අද 11:14 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 80,000

Cuisipro Apple Corer
Cuisipro Apple Corer

සාමාජිකයා06 නොවැ 3:44 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 399

Marble Coated Frying Pan with Lid
Marble Coated Frying Pan with Lid

සාමාජිකයා06 නොවැ 1:44 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,995

100 piece Cake Decorating Kit
100 piece Cake Decorating Kit

සාමාජිකයා02 නොවැ 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 650

Stainless Steel Travel Mug - 450ml
Stainless Steel Travel Mug - 450ml

සාමාජිකයා06 නොවැ 9:58 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 349

Mr.Lids - As Seen on TV
Mr.Lids - As Seen on TV

සාමාජිකයා05 නොවැ 11:52 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,199

KUNDHAN RICE COOKER 2.8L
KUNDHAN RICE COOKER 2.8L

සාමාජිකයා01 නොවැ 3:05 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,550

7KG Kitchen Scale
7KG Kitchen Scale

සාමාජිකයා01 නොවැ 3:03 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 850

Portable Charcoal BBQ Unit
Portable Charcoal BBQ Unit

සාමාජිකයා01 නොවැ 3:01 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

Egg Separator
Egg Separator

සාමාජිකයාඅද 10:13 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 750

L.G  Refrigerator
L.G Refrigerator

සාමාජිකයාඊයේ 9:07 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 60,000

Height BBQ Charcoal grill
Height BBQ Charcoal grill

සාමාජිකයාඅද 10:00 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

Electric Kettle 1.8 liter
Electric Kettle 1.8 liter

අද 9:57 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR-
SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR-

සාමාජිකයාඅද 9:18 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 85,900

PHILIPS AIR FRYER HD9220
PHILIPS AIR FRYER HD9220

සාමාජිකයාඅද 8:58 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 23,990

Galaxy Glass-Top 4 Burner Gas Cooker Hob
Galaxy Glass-Top 4 Burner Gas Cooker Hob

සාමාජිකයා01 දෙසැ 4:41 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!