මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,117 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Portable Camping Stove
Portable Camping Stove

අද 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

Glass Top 3 Burner Gas Cooker
Glass Top 3 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයා15 ඔක් 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 4,850

Samsung RT29 Inverter refrigerator
Samsung RT29 Inverter refrigerator

සාමාජිකයාවිනාඩි 5 පෙර, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 72,500

Grinder Misil Sleek
Grinder Misil Sleek

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 4,200

Bright Air Pot 3L
Bright Air Pot 3L

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,700

Spiral Potato Slicer
Spiral Potato Slicer

සාමාජිකයාඅද 1:27 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,400

Samsung RR1914ASBE Single Door
Samsung RR1914ASBE Single Door

20 ඔක් 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,500

Bright Rice Cooker 3.6L
Bright Rice Cooker 3.6L

සාමාජිකයාඅද 1:00 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 4,100

Used 2 door Refrigeator
Used 2 door Refrigeator

අද 1:00 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 150,000

Washing machine
Washing machine

අද 12:48 පව, ගාල්ල, ගේදොර උපකරණ

රු 33,000

Bright Gas Stove Single Burner
Bright Gas Stove Single Burner

සාමාජිකයාඅද 12:13 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

washing machine
washing machine

අද 11:59 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

LG Refrigerator
LG Refrigerator

අද 11:56 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

Oven  used
Oven used

අද 11:46 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

Original Nicer Dicer Plus 12 in 1
Original Nicer Dicer Plus 12 in 1

සාමාජිකයාඅද 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,290

Portable Camping Stove
Portable Camping Stove

අද 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR
SAMSUNG INVERTER D/DOOR REFRIGRETOR

සාමාජිකයාඅද 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 83,500

Portable BBQ Grill Barbecue grill
Portable BBQ Grill Barbecue grill

සාමාජිකයාඅද 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,250

Electric Lunch Box Reheat and Eat
Electric Lunch Box Reheat and Eat

සාමාජිකයාඅද 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,300

Pop Up Spice rack
Pop Up Spice rack

සාමාජිකයාඅද 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 990

Rice Cooker
Rice Cooker

අද 10:13 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

Refrigerator
Refrigerator

අද 10:04 පෙරවරු, ගාල්ල, ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

Height BBQ Charcoal Grill
Height BBQ Charcoal Grill

සාමාජිකයාඅද 9:59 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

10kg/15L Gas Rice Cooker
10kg/15L Gas Rice Cooker

අද 9:55 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

Chop n Clear Cutting board
Chop n Clear Cutting board

සාමාජිකයාඅද 9:52 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 990

Electronic Kitchen scale
Electronic Kitchen scale

සාමාජිකයාඅද 9:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 890

Electric kettle
Electric kettle

අද 9:20 පෙරවරු, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!