මිල (රු.)

-

දැන්විම් 194 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
YANMAR VIO30
YANMAR VIO30

අද 10:17 පෙරවරු, ගම්පහ, බරවාහන 

රු. 1,690,000

KOMATSU PC30 - 6
KOMATSU PC30 - 6

ඊයේ 6:48 පව, කොළඹ, බරවාහන 

රු. 1,200,000

Yanmar 25 (YB 25) Excavator
Yanmar 25 (YB 25) Excavator

සාමාජිකයාඊයේ 6:40 පව, පුත්තලම, බරවාහන 

රු. 500,000

JCB 3CX
JCB 3CX

සාමාජිකයාඊයේ 5:38 පව, අනුරාධපුර, බරවාහන 

රු. 1,450,000

CAT motor grader
CAT motor grader

ඊයේ 4:26 පව, කොළඹ, බරවාහන 

රු. 11,000,000

CAT  E  120 B Excavetor
CAT E 120 B Excavetor

ඊයේ 1:43 පව, රත්නපුර, බරවාහන 

රු. 42,000,000

IHI 120 excavator with a Breaker
IHI 120 excavator with a Breaker

ඊයේ 11:32 පෙරවරු, කොළඹ, බරවාහන 

රු. 1,850,000

Hitachi 70 excavator
Hitachi 70 excavator

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:43 පව, කුරුණෑගල, බරවාහන 

රු. 2,125,000

Yanmar VIO30-1 Excavator
Yanmar VIO30-1 Excavator

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:32 පව, කුරුණෑගල, බරවාහන 

රු. 1,875,000

KATO HD140SE Excavator
KATO HD140SE Excavator

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:23 පව, කුරුණෑගල, බරවාහන 

රු. 1,900,000

Mitsubishi MS040 Excavator
Mitsubishi MS040 Excavator

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:20 පව, කුරුණෑගල, බරවාහන 

රු. 2,050,000

Mitsubishi MM45B
Mitsubishi MM45B

සාමාජිකයා30 නොවැ 12:01 පව, ගම්පහ, බරවාහන 

රු. 2,250,000

Mitsubishi MM35
Mitsubishi MM35

සාමාජිකයා30 නොවැ 11:55 පෙරවරු, ගම්පහ, බරවාහන 

රු. 1,500,000

Mitsubishi MM30 Excavator
Mitsubishi MM30 Excavator

29 නොවැ 5:25 පව, නුවර, බරවාහන 

රු. 1,450,000

CAT-E120B
CAT-E120B

සාමාජිකයා29 නොවැ 3:39 පව, කුරුණෑගල, බරවාහන 

රු. 6,200,000

KOMATSU PC30 MRX  SCAVATOR
KOMATSU PC30 MRX SCAVATOR

29 නොවැ 10:34 පෙරවරු, කුරුණෑගල, බරවාහන 

රු. 2,500,000

KOMATSU PC200-8
KOMATSU PC200-8

28 නොවැ 8:09 පව, ගම්පහ, බරවාහන 

රු. 7,000,000

cat 303cr rega excavator
cat 303cr rega excavator

28 නොවැ 6:49 පව, පුත්තලම, බරවාහන 

රු. 2,260,000

Yanmar vio Global
Yanmar vio Global

සාමාජිකයා28 නොවැ 1:12 පව, මාතර, බරවාහන 

රු. 2,150,000

Kx021
Kx021

26 නොවැ 4:53 පව, ගම්පහ, බරවාහන 

රු. 825,000

CAT E120B  Excavator
CAT E120B Excavator

26 නොවැ 9:31 පෙරවරු, කළුතර, බරවාහන 

රු. 3,000,000

Excavator YANMAR YB1200ss
Excavator YANMAR YB1200ss

25 නොවැ 11:08 පව, ගම්පහ, බරවාහන 

රු. 790,000

Excavation
Excavation

25 නොවැ 3:31 පව, ගාල්ල, බරවාහන 

රු. 1,290,000

Excavator for sale
Excavator for sale

25 නොවැ 2:45 පව, කොළඹ, බරවාහන 

රු. 3,700,000

Excavator Sumitomo 75
Excavator Sumitomo 75

සාමාජිකයා24 නොවැ 6:59 පව, කුරුණෑගල, බරවාහන 

රු. 2,950,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!