මිල (රු)

-

Hot Belt Body Shaper Mens & Women
Hot Belt Body Shaper Mens & Women

සාමාජිකයාඊයේ 6:10 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 850

Hot Belt Body Shaper Mens & Women
Hot Belt Body Shaper Mens & Women

සාමාජිකයාඊයේ 6:10 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 850

Fat Burner Sauna Vibrator Slimming Belt
Fat Burner Sauna Vibrator Slimming Belt

සාමාජිකයාඅද 1:28 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 4,500

Gemei 10 in 1 Grooming kit
Gemei 10 in 1 Grooming kit

සාමාජිකයාඅද 12:24 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,750

Hot Shaper Power Belt
Hot Shaper Power Belt

සාමාජිකයාඅද 12:09 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,450

Melt N Slim - Hot Belt
Melt N Slim - Hot Belt

අද 11:27 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,400

D TRIM OBESITY SOLUTION
D TRIM OBESITY SOLUTION

සාමාජිකයාඅද 8:50 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 8,350

Waist lost belt
Waist lost belt

සාමාජිකයාඊයේ 7:55 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,700

Melt N Slim - Waist Shaper
Melt N Slim - Waist Shaper

ඊයේ 4:44 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,500

High Performance Slimming Unit
High Performance Slimming Unit

ඊයේ 11:22 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,300

Melt N Slim Slimming belt
Melt N Slim Slimming belt

20 ඔක් 11:40 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,500

Relax tone full body massager
Relax tone full body massager

20 ඔක් 8:37 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,700

Healthy Smiling Belt
Healthy Smiling Belt

19 ඔක් 3:12 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,000

Cambogia Weight Reducing Capsules
Cambogia Weight Reducing Capsules

සාමාජිකයා19 ඔක් 12:06 පව, මාතර, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,240

Branded slimming capsule garcinia
Branded slimming capsule garcinia

19 ඔක් 12:00 පව, ගාල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,240

Fitness  walker massager
Fitness walker massager

19 ඔක් 6:09 පෙරවරු, ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 19,000

foot massager
foot massager

19 ඔක් 5:33 පෙරවරු, ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 22,000

Original Melt N Slim Belt
Original Melt N Slim Belt

19 ඔක් 5:01 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,500

Hot Shaper Pants
Hot Shaper Pants

18 ඔක් 4:15 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,300

Relax Spin Tone Fat Burn Massager
Relax Spin Tone Fat Burn Massager

18 ඔක් 7:55 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,700

Vibro Belt with heat (Original)
Vibro Belt with heat (Original)

18 ඔක් 12:31 පෙරවරු, ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,999

hot jacket
hot jacket

14 ඔක් 2:55 පව, මන්නාරම, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,800

Fast Sliming Belt
Fast Sliming Belt

14 ඔක් 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 5,000

Garcinia For Maintain Your Weight
Garcinia For Maintain Your Weight

14 ඔක් 10:10 පෙරවරු, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,240

Scrubber & Massager
Scrubber & Massager

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:22 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 790

Back Scrubber & Massager
Back Scrubber & Massager

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:21 පව, කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 790

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!