මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Chandlier
Chandlier

සාමාජිකයා20 සැප් 11:48 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,250

Adjustable  Lamp
Adjustable Lamp

සාමාජිකයා20 සැප් 11:29 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

Pendant Lamp
Pendant Lamp

සාමාජිකයා21 සැප් 9:13 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,250

Wall Light Shades
Wall Light Shades

සාමාජිකයාඅද 10:54 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,750

Light Shades
Light Shades

සාමාජිකයාඅද 8:56 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 950

Light Shades And Wall Lamp
Light Shades And Wall Lamp

සාමාජිකයාඅද 8:24 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,950

Light Shades And Wall Lamp
Light Shades And Wall Lamp

සාමාජිකයාඅද 8:18 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 950

Light Shades
Light Shades

සාමාජිකයාඅද 8:15 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,900

Light Shades
Light Shades

සාමාජිකයාඅද 8:15 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 750

LED Wall Light
LED Wall Light

සාමාජිකයාඅද 8:13 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,600

Light Shades And Wall Lamp
Light Shades And Wall Lamp

සාමාජිකයාඅද 8:12 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

Light Shades And Wall Lamp
Light Shades And Wall Lamp

සාමාජිකයාඅද 8:11 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,900

LED Wall Light
LED Wall Light

සාමාජිකයාඅද 8:06 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

Light Shades
Light Shades

සාමාජිකයාඅද 8:03 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,600

Light Shades
Light Shades

සාමාජිකයාඅද 8:02 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 850

Light Shades
Light Shades

සාමාජිකයාඅද 8:01 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,600

Table Lamps
Table Lamps

21 ඔක් 11:38 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

BRANDNEW LAMP SHADES
BRANDNEW LAMP SHADES

17 ඔක් 2:44 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

fabric lamp shade
fabric lamp shade

15 ඔක් 4:25 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,000

Lamp shades
Lamp shades

14 ඔක් 5:57 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

Beautiful set of lighting
Beautiful set of lighting

14 ඔක් 12:35 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

LIGHT FITTINGS TEAK
LIGHT FITTINGS TEAK

13 ඔක් 9:50 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,350

CRYSTAL CEILING LAMP
CRYSTAL CEILING LAMP

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:38 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,500

Sound Sensor Bedroom Wall Sticker Lamp
Sound Sensor Bedroom Wall Sticker Lamp

10 ඔක් 12:06 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 625

lamp shades
lamp shades

08 ඔක් 6:53 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

Lamp shades
Lamp shades

08 ඔක් 12:08 පව, ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

GORGEOUS WHITE TABLE LAMP
GORGEOUS WHITE TABLE LAMP

06 ඔක් 5:06 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!