මිල (රු)

-

දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Chandelier
Chandelier

අද 1:58 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

LED Outdoor Wall Lamp
LED Outdoor Wall Lamp

ඊයේ 8:00 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,750

Box lamp
Box lamp

05 දෙසැ 4:42 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

Lotus lamp
Lotus lamp

05 දෙසැ 4:40 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

wall lamp
wall lamp

03 දෙසැ 11:12 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,700

Bed Lamp / Table lamp
Bed Lamp / Table lamp

02 දෙසැ 3:23 පව, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

bamboo table lamp
bamboo table lamp

01 දෙසැ 2:34 පව, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

BRANDNEW LAMP SHADES
BRANDNEW LAMP SHADES

01 දෙසැ 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

Floor Lamp / Stand lamp
Floor Lamp / Stand lamp

01 දෙසැ 10:54 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

Wall lamp / Wall Sconce
Wall lamp / Wall Sconce

01 දෙසැ 10:50 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,900

table lamp / Bed lamp
table lamp / Bed lamp

01 දෙසැ 10:26 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,900

Ceiling Light
Ceiling Light

01 දෙසැ 8:39 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

Wall LAMP
Wall LAMP

සාමාජිකයා01 දෙසැ 8:31 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,800

FASHION WIND DESK LIGHT
FASHION WIND DESK LIGHT

සාමාජිකයා30 නොවැ 8:02 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 950

chandelier
chandelier

සාමාජිකයා29 නොවැ 6:14 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

wall lamp
wall lamp

29 නොවැ 11:57 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,700

Pendant Lamp
Pendant Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 10:17 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,475

Imported chandalie
Imported chandalie

26 නොවැ 9:55 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

Pendant Lamp
Pendant Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:06 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,250

Pendant Lamp
Pendant Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:06 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,700

Pendant Lamp
Pendant Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:05 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,190

Pendant Lamp
Pendant Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:05 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

Wall Lamp
Wall Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:04 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,450

Pendant Lamp
Pendant Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:04 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

Wall Lamp
Wall Lamp

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:04 පෙරවරු, ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,100

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!