මිල (රු)

-

දැන්විම් 180 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
ANTIQUE PETTAGAMA
ANTIQUE PETTAGAMA

සාමාජිකයා21 නොවැ 2:22 පව, නුවර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

antique cupboard
antique cupboard

ඊයේ 2:08 පව, කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

Chests
Chests

ඊයේ 1:33 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

antique pettagama
antique pettagama

ඊයේ 1:17 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350,000

Antique Chinese Pot
Antique Chinese Pot

ඊයේ 10:39 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

Hat Rack
Hat Rack

ඊයේ 7:58 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

wood  carving
wood carving

ඊයේ 7:55 පෙරවරු, මාතලේ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 650

Antique Look Teak Table
Antique Look Teak Table

03 දෙසැ 8:46 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

Antique Look Teak Chairs
Antique Look Teak Chairs

03 දෙසැ 8:43 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

Wordrobe
Wordrobe

03 දෙසැ 3:42 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

Antique Table
Antique Table

සාමාජිකයා03 දෙසැ 1:08 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350,000

Antique wooden columns..
Antique wooden columns..

02 දෙසැ 11:34 පව, ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

Antique Cabinet
Antique Cabinet

02 දෙසැ 8:31 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

Wardrobe
Wardrobe

02 දෙසැ 8:27 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

පෙට්ටගම
පෙට්ටගම

01 දෙසැ 8:21 පව, කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 400,000

wall nut.
wall nut.

01 දෙසැ 6:19 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350,000

Antique Table
Antique Table

01 දෙසැ 4:14 පව, කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

Petagama
Petagama

01 දෙසැ 4:13 පව, කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

Antique Almari
Antique Almari

01 දෙසැ 11:22 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 980,000

Antique Couch
Antique Couch

01 දෙසැ 10:16 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

antiques
antiques

30 නොවැ 9:35 පව, කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 245,000

antiques
antiques

30 නොවැ 9:33 පව, කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 67,500

Antique Screen
Antique Screen

30 නොවැ 7:34 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

Antique Cupboard
Antique Cupboard

30 නොවැ 1:23 පව, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

Jaffna Dutch Boxes
Jaffna Dutch Boxes

සාමාජිකයා30 නොවැ 12:09 පව, ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 400,000

Indian 4-panel screen divider
Indian 4-panel screen divider

30 නොවැ 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!