දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
peppers
peppers

ඊයේ 9:38 පෙරවරු, ගාල්ල, ආහාර

රු 1,300

Cup Cake
Cup Cake

ඊයේ 6:04 පෙරවරු, ගම්පහ, ආහාර

රු 90

Peni kaju
Peni kaju

06 දෙසැ 3:41 පව, නුවරඑලිය, ආහාර

රු 125

jelly pudding
jelly pudding

06 දෙසැ 10:15 පෙරවරු, කළුතර, ආහාර

රු 30

GREEN TEA
GREEN TEA

05 දෙසැ 2:05 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 950

ude diva rathri kema  parsal
ude diva rathri kema parsal

05 දෙසැ 12:32 පව, රත්නපුර, ආහාර

රු 80

Palm oil
Palm oil

03 දෙසැ 1:27 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 285

Sponge gateau cakes
Sponge gateau cakes

27 නොවැ 3:00 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 1,200

Italian Pasta
Italian Pasta

27 නොවැ 11:06 පෙරවරු, ගම්පහ, ආහාර

රු 450

Rotti

22 නොවැ 1:07 පෙරවරු, කොළඹ, ආහාර

රු 140

choco Nussa(Choco Cream) 400g
choco Nussa(Choco Cream) 400g

21 නොවැ 4:18 පව, ගම්පහ, ආහාර

රු 800

Pure Ceyln Tea Bag
Pure Ceyln Tea Bag

21 නොවැ 2:22 පව, කළුතර, ආහාර

රු 200

Christmas Cake
Christmas Cake

21 නොවැ 8:43 පෙරවරු, කොළඹ, ආහාර

රු 1,300

Rich Cakes (Christmas Cakes)
Rich Cakes (Christmas Cakes)

20 නොවැ 12:51 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 45

Cooking Chocolate
Cooking Chocolate

20 නොවැ 7:18 පෙරවරු, නුවර, ආහාර

රු 111

Crescen tea  - Ceylon Pure Tea
Crescen tea - Ceylon Pure Tea

20 නොවැ 1:13 පෙරවරු, කළුතර, ආහාර

රු 230

Cadbury Dairy Milk Chocolate
Cadbury Dairy Milk Chocolate

19 නොවැ 11:23 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 425

chicken  samoosa
chicken samoosa

19 නොවැ 3:13 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 250

cornish fish pastry
cornish fish pastry

19 නොවැ 2:50 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 275

Palm oil 20L
Palm oil 20L

19 නොවැ 2:19 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 5,450

Italian coffee lavazza
Italian coffee lavazza

19 නොවැ 10:55 පෙරවරු, ගාල්ල, ආහාර

රු 600

PURE KITUL JUGGERY

17 නොවැ 2:25 පව, මාතර, ආහාර

රු 990

Christmas Cakes
Christmas Cakes

14 නොවැ 12:29 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 60

Christmas/rich cake
Christmas/rich cake

14 නොවැ 12:02 පෙරවරු, ගම්පහ, ආහාර

රු 100

KRAFT CHEESE
KRAFT CHEESE

13 නොවැ 8:35 පව, කොළඹ, ආහාර

රු 1,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!