Kubota Rice Transplanter
Kubota Rice Transplanter

ඊයේ 11:37 පෙරවරු, කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 410,000

Kubota  4508L
Kubota 4508L

ඊයේ 10:52 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

cic harvester & tealar
cic harvester & tealar

ඊයේ 9:36 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 540,000

Tractor diss, ට්‍රැක්ටර් ඩිස්
Tractor diss, ට්‍රැක්ටර් ඩිස්

24 ඔක් 11:31 පව, පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

danxia super. harvester
danxia super. harvester

24 ඔක් 6:56 පව, කිලිනොච්චිය, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

Harvester
Harvester

24 ඔක් 9:09 පෙරවරු, අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

koku nagula
koku nagula

24 ඔක් 7:46 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,000

HARVESTER
HARVESTER

23 ඔක් 7:43 පව, ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

අනර්ග ගොයම් කපන මැෂිමක් ( HARVESTER)
අනර්ග ගොයම් කපන මැෂිමක් ( HARVESTER)

23 ඔක් 7:41 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

Combine Harvester
Combine Harvester

22 ඔක් 12:52 පව, අම්පාර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,990,000

නවීණ කිරි දොවන මැෂිමක්
නවීණ කිරි දොවන මැෂිමක්

සාමාජිකයා22 ඔක් 11:54 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

DN XIA SUPER
DN XIA SUPER

22 ඔක් 11:52 පෙරවරු, ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

4LL-200Z Agrotech Combine Havester
4LL-200Z Agrotech Combine Havester

21 ඔක් 10:44 පව, පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

Food Dehydrator
Food Dehydrator

21 ඔක් 3:13 පව, ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

mubota Harverster
mubota Harverster

සාමාජිකයා21 ඔක් 2:23 පව, පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

sunami (කොල මඩින යන්ත්‍රය )
sunami (කොල මඩින යන්ත්‍රය )

20 ඔක් 3:20 පව, අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 480,000

Haispray machine.
Haispray machine.

20 ඔක් 2:43 පව, මාතලේ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,500

Haispray machine.
Haispray machine.

20 ඔක් 11:44 පෙරවරු, මාතලේ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,500

4LL-200Z Agrotech Combine Havester
4LL-200Z Agrotech Combine Havester

20 ඔක් 3:13 පෙරවරු, පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

mushroom bag fillng michine
mushroom bag fillng michine

19 ඔක් 1:25 පව, නුවරඑලිය, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

mobota hawester
mobota hawester

17 ඔක් 9:38 පෙරවරු, කළුතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

ගෝයමි කපන මැසිමක්
ගෝයමි කපන මැසිමක්

16 ඔක් 6:50 පව, හම්බන්තොට, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

rotariyak
rotariyak

16 ඔක් 11:57 පෙරවරු, පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

Kubota DC68-70 Combined Harvester
Kubota DC68-70 Combined Harvester

සාමාජිකයා12 ඔක් 8:49 පව, ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,350,000

Havester
Havester

සාමාජිකයා12 ඔක් 12:25 පව, පොලොන්නරුව, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 925,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!