දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Cow 8 Poththal Baal Matu
Cow 8 Poththal Baal Matu

ඊයේ 7:12 පව, යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

cow..
cow..

ඊයේ 1:34 පව, කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

Jamnapari Goats
Jamnapari Goats

01 දෙසැ 7:51 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

Goats
Goats

01 දෙසැ 4:50 පව, අනුරාධපුර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

Jamunapari kitta
Jamunapari kitta

01 දෙසැ 11:31 පෙරවරු, යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,500

KIDA GOAT
KIDA GOAT

30 නොවැ 11:34 පෙරවරු, යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 29,000

ජමුනාපාට්
ජමුනාපාට්

29 නොවැ 12:58 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 81,000

jamunapari goat
jamunapari goat

29 නොවැ 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

Bantam Chicken
Bantam Chicken

29 නොවැ 10:34 පෙරවරු, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

jamunapari goat
jamunapari goat

29 නොවැ 6:17 පෙරවරු, පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

Jersey Sahiwal
Jersey Sahiwal

28 නොවැ 7:24 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

benten jodu
benten jodu

28 නොවැ 11:10 පෙරවරු, නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

Benten kukul pataun.
Benten kukul pataun.

28 නොවැ 10:57 පෙරවරු, නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

jamunapari and sanna goats
jamunapari and sanna goats

28 නොවැ 8:47 පෙරවරු, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

Original Jamunapari healthy goats
Original Jamunapari healthy goats

27 නොවැ 10:51 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

Healthy Sanan male goat
Healthy Sanan male goat

27 නොවැ 10:41 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

goats
goats

26 නොවැ 9:22 පෙරවරු, පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

kalukun pataun
kalukun pataun

25 නොවැ 11:24 පෙරවරු, බදුල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400

young goat
young goat

25 නොවැ 8:07 පෙරවරු, කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

male goad 2years old
male goad 2years old

24 නොවැ 1:10 පව, කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

saanan
saanan

23 නොවැ 1:07 පව, මඩකලපුව, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30,000

Sahiwal cow
Sahiwal cow

23 නොවැ 12:29 පව, කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

Jersey cow for sale
Jersey cow for sale

23 නොවැ 10:38 පෙරවරු, කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

Bantam
Bantam

22 නොවැ 11:30 පව, යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

Sanan goat kids
Sanan goat kids

22 නොවැ 12:30 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!