දැන්විම් 172 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Country chicken week old -ஊர்க் கோழி
Country chicken week old -ஊர்க் கோழி

20 ඔක් 9:13 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95

gam kukul pataun atha.
gam kukul pataun atha.

විනාඩි 27 පෙර, නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

Saanan
Saanan

විනාඩි 36 පෙර, නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

ikmanin wikinimata
ikmanin wikinimata

අද 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125,000

Sanan female goat
Sanan female goat

ඊයේ 10:18 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

நாட்டுக்கோழி,குஞ்சிகோழி விற்பனை
நாட்டுக்கோழி,குஞ்சிகோழி விற்பனை

ඊයේ 6:06 පව, අම්පාර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125

Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

සාමාජිකයාඊයේ 2:24 පව, පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180

gam kikili
gam kikili

ඊයේ 2:02 පව, කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

kukulan kekiliyan
kukulan kekiliyan

ඊයේ 1:34 පව, කළුතර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,500

jamuna pari wargaye elu petaw.
jamuna pari wargaye elu petaw.

ඊයේ 11:36 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

chickens
chickens

ඊයේ 8:57 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

jamuna pari
jamuna pari

23 ඔක් 12:39 පව, කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

Chickens
Chickens

23 ඔක් 11:10 පෙරවරු, කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

buffalo
buffalo

22 ඔක් 5:22 පව, ගාල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

Poultry
Poultry

21 ඔක් 10:03 පව, නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,650

Gam kukulan
Gam kukulan

21 ඔක් 9:01 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350

Gam Kikiliyan
Gam Kikiliyan

21 ඔක් 8:56 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

jamunapari goat
jamunapari goat

21 ඔක් 7:11 පෙරවරු, යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 38,000

ගම් එලුවන්
ගම් එලුවන්

සාමාජිකයා20 ඔක් 6:25 පව, ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 32,000

Sanan pattaw
Sanan pattaw

20 ඔක් 5:25 පව, කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 58,000

Jamunapari wassa
Jamunapari wassa

20 ඔක් 12:16 පව, කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 68,000

gam kukul pataun
gam kukul pataun

20 ඔක් 12:09 පව, නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115

Jamunapari goat
Jamunapari goat

20 ඔක් 11:33 පෙරවරු, යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

Country chicken week old -ஊர்க் கோழி
Country chicken week old -ஊர்க் கோழி

20 ඔක් 9:13 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95

sanal goart
sanal goart

19 ඔක් 10:15 පෙරවරු, යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 34,000

ஊர்க்காேழிக்குஞ்சு
ஊர்க்காேழிக்குஞ்சு

18 ඔක් 4:17 පව, අම්පාර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!