මිල (රු)

-

Household Ladder 3 Steps
Household Ladder 3 Steps

සාමාජිකයා23 ඔක් 12:37 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,990

30″ Industrial Wall Fan
30″ Industrial Wall Fan

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:29 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,390

Richsonic Stand Fan With Remote (FS482R)
Richsonic Stand Fan With Remote (FS482R)

සාමාජිකයාඅද 12:49 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,990

Multi Purpose Ladder 15.7Feet
Multi Purpose Ladder 15.7Feet

සාමාජිකයා29 ඔක් 7:48 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,550

Multi Purpose Ladder 11.7Feet
Multi Purpose Ladder 11.7Feet

සාමාජිකයා29 ඔක් 7:43 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 9,550

Roller door with two remote control
Roller door with two remote control

අද 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 50,000

Integrated Solar garden light (6W)
Integrated Solar garden light (6W)

අද 11:22 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,650

4 / 5 / 6 Step Foldable Ladder
4 / 5 / 6 Step Foldable Ladder

සාමාජිකයා06 නොවැ 11:53 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,400

Garden Solar Multifunction Kit
Garden Solar Multifunction Kit

ඊයේ 3:44 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 16,000

Solar Panel  - Made in Germany
Solar Panel - Made in Germany

ඊයේ 2:39 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 33,500

Canopy Tent
Canopy Tent

සාමාජිකයා02 නොවැ 2:14 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 7,990

Household Ladder 5Steps
Household Ladder 5Steps

සාමාජිකයාඊයේ 11:19 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,690

Branch Solar MC4 Connectors in Pair
Branch Solar MC4 Connectors in Pair

සාමාජිකයාඊයේ 11:14 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 900

led sola pawar bulb
led sola pawar bulb

08 දෙසැ 9:31 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 450

ROLLER DOOR
ROLLER DOOR

08 දෙසැ 5:46 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 65,000

air conditioner 18000 BTU
air conditioner 18000 BTU

08 දෙසැ 3:41 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 35,000

Canopy Tent BBQ 10*20
Canopy Tent BBQ 10*20

සාමාජිකයා08 දෙසැ 2:26 පව, අම්පාර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 14,900

Battle for Solar Energy
Battle for Solar Energy

සාමාජිකයා08 දෙසැ 2:02 පව, අම්පාර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 328,000

solar energy
solar energy

සාමාජිකයා08 දෙසැ 1:57 පව, හම්බන්තොට, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 328,000

Pressure Booster Pump
Pressure Booster Pump

08 දෙසැ 11:30 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 18,000

Solar Panel - REC 280Wp (Singapore)
Solar Panel - REC 280Wp (Singapore)

07 දෙසැ 4:50 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 24,000

Carports
Carports

07 දෙසැ 4:01 පව, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 295,000

Solar Panel
Solar Panel

සාමාජිකයා07 දෙසැ 3:23 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 50,000

solar water heating system
solar water heating system

සාමාජිකයා07 දෙසැ 11:46 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 66,000

Roller Shutter Gate
Roller Shutter Gate

07 දෙසැ 11:14 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,000

සොලා උණුවතුර පද්දති
සොලා උණුවතුර පද්දති

07 දෙසැ 9:36 පෙරවරු, ගාල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 75,000

water motor
water motor

07 දෙසැ 8:17 පෙරවරු, මාතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!