මිල (රු)

-

PRESCOTT Self Start Generator 3.0KW
PRESCOTT Self Start Generator 3.0KW

සාමාජිකයා23 නොවැ 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 71,800

20 KVA Denyo Sound Proof Generator
20 KVA Denyo Sound Proof Generator

සාමාජිකයා20 නොවැ 1:18 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,290,000

yanmar generator
yanmar generator

අද 5:02 පව, රත්නපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 450,000

airman 25 kva
airman 25 kva

සාමාජිකයාඅද 4:54 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 975,000

10KVA GENERATOR SUPER SILENT
10KVA GENERATOR SUPER SILENT

අද 3:59 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 875,000

5kw generator
5kw generator

11 නොවැ 3:20 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 60,000

Petrol Generator
Petrol Generator

අද 1:00 පෙරවරු, ගාල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 9,000

5KW DIESEL GENERATOR
5KW DIESEL GENERATOR

ඊයේ 7:52 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 51,000

PETROL GENERATOR 2.8kW
PETROL GENERATOR 2.8kW

සාමාජිකයාඊයේ 12:51 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 41,600

FLINT Silent Diesel Generator 5.5kW
FLINT Silent Diesel Generator 5.5kW

සාමාජිකයාඊයේ 11:23 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 165,500

FLINT Self Start Generator 2.2kW
FLINT Self Start Generator 2.2kW

සාමාජිකයාඊයේ 11:05 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 39,950

25kva  airman generator
25kva airman generator

07 දෙසැ 4:05 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 895,000

Brand New Generators 5Kv - 250 Kv
Brand New Generators 5Kv - 250 Kv

07 දෙසැ 1:13 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 167,000

ජෙනරේටර්
ජෙනරේටර්

07 දෙසැ 12:52 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 135,000

Generator
Generator

07 දෙසැ 9:45 පෙරවරු, පුත්තලම, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 575,000

15KV DENYO DIESAL GENERATOR
15KV DENYO DIESAL GENERATOR

සාමාජිකයා06 දෙසැ 11:29 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 765,000

10 kva generator
10 kva generator

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:23 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 260,000

Yanmar Light Generator
Yanmar Light Generator

06 දෙසැ 10:19 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 285,000

Tiger Generator
Tiger Generator

05 දෙසැ 9:38 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 53,000

Generator
Generator

05 දෙසැ 7:04 පව, මාතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 550,000

60 KVA sound proof generator
60 KVA sound proof generator

05 දෙසැ 2:17 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,650,000

5/10/16/24 kw silent generator
5/10/16/24 kw silent generator

05 දෙසැ 12:32 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 49,500

Tiger GE 650 generator
Tiger GE 650 generator

05 දෙසැ 10:49 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

INDUSTRIAL POWER GENERATOR
INDUSTRIAL POWER GENERATOR

05 දෙසැ 10:43 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,290,000

Honda generator
Honda generator

05 දෙසැ 9:08 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 70,000

generators
generators

04 දෙසැ 4:06 පව, අනුරාධපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,300,000

Diesel Generator SS14600T3
Diesel Generator SS14600T3

04 දෙසැ 2:59 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 60,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!