මිල (රු)

-

Brand New Grass Trimmers / Cutter
Brand New Grass Trimmers / Cutter

17 සැප් 10:18 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,949

japan Comatsu Grass Cutter Mechine
japan Comatsu Grass Cutter Mechine

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 14,500

Grass cutter grass trimmer electric
Grass cutter grass trimmer electric

සාමාජිකයාඅද 12:00 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,500

japan Generator
japan Generator

ඊයේ 6:57 පව, මාතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 48,000

OLAN BRUSH CUTTER
OLAN BRUSH CUTTER

සාමාජිකයාඊයේ 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 10,490

PRESCOTT Lawn Machine
PRESCOTT Lawn Machine

සාමාජිකයා24 ඔක් 12:36 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 18,950

PRESCOTT Brush Cutter 0.81KW
PRESCOTT Brush Cutter 0.81KW

සාමාජිකයා23 ඔක් 12:23 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,500

PRESCOTT Grass Trimmer
PRESCOTT Grass Trimmer

සාමාජිකයා22 ඔක් 5:08 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,700

DTEC Brush Cutter
DTEC Brush Cutter

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:01 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,750

DTEC Chain Saw 22"
DTEC Chain Saw 22"

සාමාජිකයා21 ඔක් 2:48 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 27,200

Brand New Generators from Japan
Brand New Generators from Japan

සාමාජිකයා19 ඔක් 3:42 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 440,000

grass cutting machine
grass cutting machine

සාමාජිකයා15 ඔක් 11:16 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 18,500

Grass cutter original Japan
Grass cutter original Japan

14 ඔක් 2:51 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,500

Grass cuting
Grass cuting

14 ඔක් 10:07 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 10,000

Water machine
Water machine

11 ඔක් 9:45 පව, අනුරාධපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 25,000

Engine Water Pump
Engine Water Pump

සාමාජිකයා08 ඔක් 6:02 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 42,980

Grass cutter brush cutter bush cutter
Grass cutter brush cutter bush cutter

සාමාජිකයා08 ඔක් 1:21 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 13,500

Grass cutter
Grass cutter

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:20 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,500

Brushcutter
Brushcutter

සාමාජිකයා06 ඔක් 11:32 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,490

Grass cutters
Grass cutters

04 ඔක් 8:41 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 9,000

JAPAN GRASS CUTTER
JAPAN GRASS CUTTER

සාමාජිකයා01 ඔක් 5:25 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

Grass Cutter
Grass Cutter

සාමාජිකයා30 සැප් 9:56 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,500

තණකොළ කපන යන්ත්‍ර
තණකොළ කපන යන්ත්‍ර

සාමාජිකයා28 සැප් 1:56 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 8,000

USA WacKer
USA WacKer

23 සැප් 2:20 පව, අනුරාධපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 85,000

Black generator AVR
Black generator AVR

23 සැප් 10:28 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,500

Mac grass trimmer
Mac grass trimmer

22 සැප් 8:11 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!