මිල (රු)

-

soil PH mete
soil PH mete

අද 8:28 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,760

Water Pump
Water Pump

ඊයේ 7:47 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,500

1.5Kw Solar Panels and 3Kw inverter
1.5Kw Solar Panels and 3Kw inverter

සාමාජිකයාඊයේ 3:15 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 375,000

සූර්ය බලය
සූර්ය බලය

සාමාජිකයාඊයේ 8:50 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 540,000

විදුලි බිල ඔබටත් ගැටළුවක්ද
විදුලි බිල ඔබටත් ගැටළුවක්ද

සාමාජිකයා21 ඔක් 10:08 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 915,000

Water Motor
Water Motor

20 ඔක් 11:19 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 18,000

LANDSCAPE LIGHT
LANDSCAPE LIGHT

20 ඔක් 10:35 පව, මාතලේ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,000

Unused Solex Water Pump
Unused Solex Water Pump

20 ඔක් 4:08 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 21,000

Solar for your life (2.5Kw)
Solar for your life (2.5Kw)

සාමාජිකයා19 ඔක් 10:11 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 540,000

LIGHT UP SRI LANKA WITH SOLAR (2Kw )
LIGHT UP SRI LANKA WITH SOLAR (2Kw )

සාමාජිකයා19 ඔක් 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 415,000

Black and Decker grass strimmer
Black and Decker grass strimmer

19 ඔක් 6:18 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 9,000

SWING
SWING

18 ඔක් 1:05 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,000

Mini Solar system 1Kw (120Units)
Mini Solar system 1Kw (120Units)

සාමාජිකයා18 ඔක් 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 270,000

Solar for your life 1.5Kw System
Solar for your life 1.5Kw System

සාමාජිකයා18 ඔක් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 375,000

Solar Panels
Solar Panels

සාමාජිකයා18 ඔක් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 415,000

Garden Sand Stone
Garden Sand Stone

17 ඔක් 1:55 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,400

16   Solar Light
16 Solar Light

16 ඔක් 2:50 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,999

Garden Shear
Garden Shear

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:08 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 799

Square Shovel
Square Shovel

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:06 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 590

SHARP JAPAN 24v SOLAR PANEL
SHARP JAPAN 24v SOLAR PANEL

සාමාජිකයා14 ඔක් 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 25,000

Cement Garden Table & Chairs
Cement Garden Table & Chairs

13 ඔක් 11:53 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,000

Solar Garden Lights
Solar Garden Lights

13 ඔක් 10:06 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,650

Domestic Step Ladders
Domestic Step Ladders

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:11 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,990

EZ Jet Water Cannon : As Seen on TV
EZ Jet Water Cannon : As Seen on TV

සාමාජිකයා12 ඔක් 10:29 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 750

Solar Powered LED Garden Rock Spotlight
Solar Powered LED Garden Rock Spotlight

සාමාජිකයා12 ඔක් 10:28 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 979

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!