මිල (රු)

-

Bathroom sets
Bathroom sets

29 සැප් 9:21 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 16,500

Automatic Tooth paste Dispenser
Automatic Tooth paste Dispenser

සාමාජිකයාඅද 12:27 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 850

Personal Bathroom Scale
Personal Bathroom Scale

සාමාජිකයාඅද 12:10 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,550

2in1 35ft suc Water pump&Pressure Pump
2in1 35ft suc Water pump&Pressure Pump

ඊයේ 7:28 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,000

බැස  නාන  තටාකයක්  (bath tab )
බැස නාන තටාකයක් (bath tab )

25 ඔක් 11:29 පෙරවරු, ගාල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,000

Automatic Toothpaste Dispenser
Automatic Toothpaste Dispenser

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 900

Bathroom Fittings
Bathroom Fittings

24 ඔක් 9:59 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,500

BATHROOM TAPS ...
BATHROOM TAPS ...

24 ඔක් 3:08 පව, කළුතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,900

Bowl sensor light
Bowl sensor light

සාමාජිකයා23 ඔක් 12:48 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 600

High Quality Lab Faucets (Taps)
High Quality Lab Faucets (Taps)

22 ඔක් 5:40 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

USED HOT WATER GEYSER
USED HOT WATER GEYSER

21 ඔක් 10:55 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 8,000

BASIN
BASIN

සාමාජිකයා21 ඔක් 10:22 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,800

hand Drayers
hand Drayers

සාමාජිකයා21 ඔක් 9:48 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 26,000

Hot water shower
Hot water shower

21 ඔක් 7:40 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 17,000

White bathroom fittings
White bathroom fittings

21 ඔක් 2:26 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 400,000

hot water shower
hot water shower

21 ඔක් 1:57 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 11,000

Automatic Toothpaste Dispenser
Automatic Toothpaste Dispenser

සාමාජිකයා21 ඔක් 12:38 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 750

Large Squar Basin Set
Large Squar Basin Set

20 ඔක් 1:26 පව, කළුතර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 23,000

NOVOMAC Water Pump 3"
NOVOMAC Water Pump 3"

19 ඔක් 10:08 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 35,000

Chain waste
Chain waste

17 ඔක් 11:00 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 290

Sink tap grohe
Sink tap grohe

16 ඔක් 9:08 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 8,000

New Italian pressure pump
New Italian pressure pump

16 ඔක් 11:36 පෙරවරු, ගාල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 49,000

Pressure Pump ( INGCO)
Pressure Pump ( INGCO)

සාමාජිකයා16 ඔක් 6:57 පෙරවරු, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 14,750

HOT WATER
HOT WATER

13 ඔක් 2:18 පව, හම්බන්තොට, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 15,000

Camry Bathroom Scale
Camry Bathroom Scale

සාමාජිකයා12 ඔක් 10:39 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,200

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!