මිල (රු)

-

Tempered Glass Frameless Shower Cubicles
Tempered Glass Frameless Shower Cubicles

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:09 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,000

solar heating
solar heating

19 නොවැ 8:15 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 58,175

bathroom comod
bathroom comod

අද 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,000

Commode Foot Rest
Commode Foot Rest

සාමාජිකයාඅද 7:22 පෙරවරු, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,850

Jap 2in1 0.5Hp Water pump 35Ft suc
Jap 2in1 0.5Hp Water pump 35Ft suc

අද 7:18 පෙරවරු, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,000

Wash Basin
Wash Basin

සාමාජිකයාඊයේ 9:26 පව, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 6,000

Toothpaste dispenser & brush holder
Toothpaste dispenser & brush holder

ඊයේ 3:17 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 850

pressure pump
pressure pump

04 දෙසැ 7:07 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 28,000

Digital LCD Bathroom Body Scale - 180Kg
Digital LCD Bathroom Body Scale - 180Kg

සාමාජිකයා04 දෙසැ 5:05 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,450

CHAMPS Shower In Style
CHAMPS Shower In Style

03 දෙසැ 11:23 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,000

Bath Tubs in Beautiful Black
Bath Tubs in Beautiful Black

03 දෙසැ 1:30 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 50,000

Luxury Bath Tub
Luxury Bath Tub

03 දෙසැ 12:56 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 62,000

Tempered Glass Frameless Shower Cubicles
Tempered Glass Frameless Shower Cubicles

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:09 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,000

Toiletry Bag
Toiletry Bag

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:36 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,990

Bathroom Shelves
Bathroom Shelves

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:07 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 699

Drainage Cleaning Pump
Drainage Cleaning Pump

සාමාජිකයා01 දෙසැ 12:46 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 399

Drain Buster – Compressed Air Plunger
Drain Buster – Compressed Air Plunger

සාමාජිකයා01 දෙසැ 12:46 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 599

Toilet tank unloading bio catalic
Toilet tank unloading bio catalic

සාමාජිකයා30 නොවැ 11:17 පව, නුවර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,950

Automatic Toothpaste Dispenser
Automatic Toothpaste Dispenser

සාමාජිකයා30 නොවැ 6:00 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 700

nonslip pvc rubber bathroom carpet
nonslip pvc rubber bathroom carpet

සාමාජිකයා29 නොවැ 11:04 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,500

Hot water shawer
Hot water shawer

28 නොවැ 11:20 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,000

TOILET INDICATOR LOCK
TOILET INDICATOR LOCK

සාමාජිකයා28 නොවැ 3:10 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 610

ROBE HOOK – HEAVY - CHROME PLATED
ROBE HOOK – HEAVY - CHROME PLATED

27 නොවැ 1:52 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,500

BIDE SPRAY HOSE ONLY
BIDE SPRAY HOSE ONLY

27 නොවැ 1:39 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 700

TOWEL BAR ONLY - WITHOUT HOLD
TOWEL BAR ONLY - WITHOUT HOLD

27 නොවැ 12:58 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 600

GLASS SHELF
GLASS SHELF

27 නොවැ 12:25 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,300

Hot Water System
Hot Water System

27 නොවැ 12:04 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!