මිල (රු)

-

Daikin Air Condition
Daikin Air Condition

සාමාජිකයා27 ඔක් 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 91,000

OFF GRID INVERTER  (500W)
OFF GRID INVERTER (500W)

සාමාජිකයා16 නොවැ 2:42 පව, යාපනය, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 5,500

Digital LCD Bathroom Body Scale - 180Kg
Digital LCD Bathroom Body Scale - 180Kg

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,450

Car Magic Hose with Spray Gun 50 Feet
Car Magic Hose with Spray Gun 50 Feet

සාමාජිකයාඅද 4:44 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,050

EZ Jet Water Canon
EZ Jet Water Canon

සාමාජිකයාඅද 4:40 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 990

hot fan made in korea
hot fan made in korea

අද 4:32 පව, රත්නපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 12,000

generators
generators

අද 4:06 පව, අනුරාධපුර, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,300,000

KECO Made in Germany -Solar Inverter 5kW
KECO Made in Germany -Solar Inverter 5kW

සාමාජිකයා01 දෙසැ 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 235,000

AC (medium size)
AC (medium size)

අද 3:28 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 45,000

Diesel Generator SS14600T3
Diesel Generator SS14600T3

අද 2:59 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 60,000

High Speed Stand Fan
High Speed Stand Fan

අද 1:41 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,000

Brand New INVETER Air Conditioner
Brand New INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයා06 ඔක් 12:59 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 74,000

DAIKIN Air Condition
DAIKIN Air Condition

සාමාජිකයා17 නොවැ 11:50 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 84,000

Brand New Air condition
Brand New Air condition

අද 12:59 පව, ගාල්ල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 20,000

Brand New MIDEA INVETER Air Conditioner
Brand New MIDEA INVETER Air Conditioner

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:47 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 82,000

Clay pots
Clay pots

අද 12:23 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 2,300

Stand Fan 5 Blade
Stand Fan 5 Blade

අද 11:48 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 3,250

60kw  Sound-proof
60kw Sound-proof

සාමාජිකයා20 නොවැ 9:32 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,700,000

260watt Renesola A+Virtusii Solar Panels
260watt Renesola A+Virtusii Solar Panels

සාමාජිකයා17 නොවැ 1:10 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 25,950

NIHORA-NEW PACIFIC SELLING FAN
NIHORA-NEW PACIFIC SELLING FAN

සාමාජිකයාඅද 10:42 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 4,599

Split A/C
Split A/C

සාමාජිකයා15 නොවැ 12:20 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 56,000

Brand New BROWNS Air Condition
Brand New BROWNS Air Condition

සාමාජිකයා25 නොවැ 2:42 පව, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 64,000

Brand New AUX Air Condition
Brand New AUX Air Condition

සාමාජිකයා15 නොවැ 12:19 පෙරවරු, කොළඹ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 56,000

5kw generator
5kw generator

11 නොවැ 3:20 පව, ගම්පහ, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 60,000

time for solar energy
time for solar energy

සාමාජිකයා09 නොවැ 11:30 පෙරවරු, හම්බන්තොට, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 320,000

It’s time to go solar
It’s time to go solar

සාමාජිකයා09 නොවැ 2:47 පව, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 502,500

Air Man SDG 60 Generator
Air Man SDG 60 Generator

සාමාජිකයා27 නොවැ 7:44 පෙරවරු, කුරුණෑගල, විදුලි, වායු සමීකරණ, නාන කාමර සහ උද්‍යාන

රු 1,590,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!