දැන්විම් 3,384 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
physics tution
physics tution

05 දෙසැ 4:26 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Accounting Classes
Accounting Classes

24 ඔක් 4:32 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Mathematics Local /International
Mathematics Local /International

විනාඩි 19 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Science classes for 6-11 grade students

විනාඩි 23 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Science classes for 6-11 grade students

විනාඩි 25 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 15,000

English Tuition for grades 1 to O/L

විනාඩි 26 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ENGLISH CLASSES FROM GRADE 1 TO 11
ENGLISH CLASSES FROM GRADE 1 TO 11

විනාඩි 26 පෙර, මාතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Professional  Auto CAD Course
Professional Auto CAD Course

සාමාජිකයා06 දෙසැ 1:03 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 12,500

Professional Solidworks Course
Professional Solidworks Course

සාමාජිකයා06 දෙසැ 6:39 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 12,500

තිර රෙදි සැකැසීමේ පාඨමාලාව.
තිර රෙදි සැකැසීමේ පාඨමාලාව.

පැයකට පෙර, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

Professional Graphic Designing Course
Professional Graphic Designing Course

සාමාජිකයා06 දෙසැ 6:43 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,250

Revit Architecture Professional Course
Revit Architecture Professional Course

සාමාජිකයා08 දෙසැ 3:30 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 12,500

Cake Classes
Cake Classes

පැයකට පෙර, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

Language and literature classes
Language and literature classes

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, මාතර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

"Study Japanese in Beautifull Japan"
"Study Japanese in Beautifull Japan"

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 17,500

Advanced Multimeadia Web Design Class
Advanced Multimeadia Web Design Class

සාමාජිකයා08 දෙසැ 4:59 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

Grades 1-5

අද 4:48 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

Maths And Science
Maths And Science

අද 4:47 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Visiting Home teacher.
Visiting Home teacher.

අද 4:39 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

A/L Physics Individual or group class
A/L Physics Individual or group class

අද 4:37 පව, ගාල්ල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

JAPAN CLASS
JAPAN CLASS

සාමාජිකයා07 දෙසැ 12:33 පව, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

STUDY AND PR IN JAPAN
STUDY AND PR IN JAPAN

සාමාජිකයා07 දෙසැ 12:33 පව, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

Study IN JAPAN
Study IN JAPAN

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:39 පව, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

Private Classes - O/L Economics London
Private Classes - O/L Economics London

සාමාජිකයා22 නොවැ 4:55 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,250

Bike Classes In Colombo 6
Bike Classes In Colombo 6

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:10 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

Car Driving Classes - One Hour Class
Car Driving Classes - One Hour Class

සාමාජිකයා07 දෙසැ 3:55 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,600

ගණිතය 6 වසරේ සිට 11 වසර දක්වා
ගණිතය 6 වසරේ සිට 11 වසර දක්වා

අද 4:22 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!