දැන්විම් 3,557 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Study in Singapore
Study in Singapore

05 ඔක් 2:21 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

Advanced Computerized Accounting
Advanced Computerized Accounting

සාමාජිකයා08 ඔක් 12:48 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 7,500

Diploma in CCTV Technician
Diploma in CCTV Technician

සාමාජිකයා03 ඔක් 1:02 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 9,000

Solid works Classes at AICT
Solid works Classes at AICT

සාමාජිකයා03 ඔක් 6:11 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 12,500

Diploma in Auto CAD at AICT
Diploma in Auto CAD at AICT

සාමාජිකයා04 ඔක් 5:21 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 12,500

Computerized Project Management at AICT
Computerized Project Management at AICT

සාමාජිකයා04 ඔක් 5:26 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 7,900

MS. Office at AICT
MS. Office at AICT

සාමාජිකයා05 ඔක් 11:03 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,750

Individual maths & Science classes
Individual maths & Science classes

විනාඩි 15 පෙර, මඩකලපුව, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ICT A/L Revision
ICT A/L Revision

විනාඩි 19 පෙර, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Mathematics 8 up to O/L & Revision
Mathematics 8 up to O/L & Revision

විනාඩි 25 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

ඉතාලි විභාග
ඉතාලි විභාග

සාමාජිකයා13 ඔක් 3:17 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

STUDY VISA ITALY (DEAD LINE 29th NOV)
STUDY VISA ITALY (DEAD LINE 29th NOV)

සාමාජිකයා11 ඔක් 4:03 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 40,000

STUDY VISA USA
STUDY VISA USA

සාමාජිකයා13 ඔක් 11:08 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 40,000

A/L Combined maths
A/L Combined maths

විනාඩි 35 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

AutoCAD or Revit கற்கலாம்
AutoCAD or Revit கற்கலாம்

සාමාජිකයා12 ඔක් 9:40 පෙරවරු, යාපනය, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

Study and Work in Australia !!!
Study and Work in Australia !!!

සාමාජිකයා24 සැප් 11:38 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

English Courses
English Courses

සාමාජිකයාඅද 8:49 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

Special One month ICT paper Class
Special One month ICT paper Class

අද 8:26 පෙරවරු, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

A/L Physics Theory & Revision
A/L Physics Theory & Revision

අද 8:25 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Special One month ICT paper Classes
Special One month ICT paper Classes

අද 8:23 පෙරවරු, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

CAMBRIDE/ EDEXCEL A/L ENGLISH CLASSES
CAMBRIDE/ EDEXCEL A/L ENGLISH CLASSES

සාමාජිකයා15 සැප් 5:48 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,800

අධ්‍යාපනකි DVD
අධ්‍යාපනකි DVD

සාමාජිකයාඅද 8:07 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 150

~ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව~
~ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලාව~

සාමාජිකයාඅද 8:05 පෙරවරු, අනුරාධපුර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

UNIQE Education center
UNIQE Education center

අද 7:57 පෙරවරු, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු.
උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු.

සාමාජිකයාඅද 7:38 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 17,500

Computer Office Course

අද 6:45 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 12,000

English O/L & A/L

අද 6:43 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!