දැන්විම් 316 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
ආනයනය කල orchid
ආනයනය කල orchid

03 දෙසැ 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

gambiris pala
gambiris pala

ඊයේ 9:24 පව, කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

Orchid plants
Orchid plants

ඊයේ 7:26 පව, කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

Red Palm bushes
Red Palm bushes

ඊයේ 7:22 පව, කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

Orchid compots
Orchid compots

ඊයේ 4:38 පව, ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40,000

Lotus Plants
Lotus Plants

ඊයේ 3:39 පව, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

Ground Orchid
Ground Orchid

ඊයේ 1:56 පව, ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

ගුණාත්මක පළතුරු භෝග වගාව.
ගුණාත්මක පළතුරු භෝග වගාව.

සාමාජිකයා07 දෙසැ 12:03 පව, කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 245

RED FARM PLANT
RED FARM PLANT

ඊයේ 11:11 පෙරවරු, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 9,000

dendrobiums
dendrobiums

සාමාජිකයාඊයේ 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

rare orchids
rare orchids

සාමාජිකයාඊයේ 10:44 පෙරවරු, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් -Green Agro Farm
ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් -Green Agro Farm

සාමාජිකයාඊයේ 10:30 පෙරවරු, මාතලේ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

Delum Plants
Delum Plants

සාමාජිකයාඊයේ 9:16 පෙරවරු, පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

Kilo Pera plants
Kilo Pera plants

සාමාජිකයාඊයේ 9:13 පෙරවරු, පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

Katu Anoda Plants
Katu Anoda Plants

සාමාජිකයාඊයේ 9:12 පෙරවරු, පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

Coconut Plants
Coconut Plants

සාමාජිකයාඊයේ 9:11 පෙරවරු, පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

Weralu Plants
Weralu Plants

සාමාජිකයාඊයේ 9:10 පෙරවරු, පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

Orchid plants with the Net house
Orchid plants with the Net house

ඊයේ 9:03 පෙරවරු, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

pepper  (gammiris)
pepper (gammiris)

ඊයේ 8:09 පෙරවරු, ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,300

flower
flower

07 දෙසැ 6:59 පව, නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

Organic Fruit Farm For Your Property
Organic Fruit Farm For Your Property

සාමාජිකයා07 දෙසැ 5:00 පව, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 255

flower plants
flower plants

07 දෙසැ 8:55 පෙරවරු, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

Papaya Plants
Papaya Plants

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:50 පව, පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:11 පව, පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

Orchid seedlings
Orchid seedlings

06 දෙසැ 10:52 පෙරවරු, කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

Cloves (Karambu)
Cloves (Karambu)

06 දෙසැ 9:16 පෙරවරු, නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!