මිල (රු)

-

Toshiba M11 | Core i5 | WebCam
Toshiba M11 | Core i5 | WebCam

සාමාජිකයා18 ඔක් 1:46 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,800

Centrino due 2gb ram
Centrino due 2gb ram

අද 8:27 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,200

TOSHIBA SATELLITE C50-A CORE I3 LAPTOP
TOSHIBA SATELLITE C50-A CORE I3 LAPTOP

ඊයේ 11:34 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

Toshiba  core i5
Toshiba core i5

ඊයේ 9:56 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

toshiba core i3 laptop
toshiba core i3 laptop

ඊයේ 4:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Toshiba Core i5 Slim
Toshiba Core i5 Slim

සාමාජිකයා18 ඔක් 12:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,800

Laptop satarllite C850
Laptop satarllite C850

ඊයේ 12:40 පව, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

Toshiba Satellite
Toshiba Satellite

ඊයේ 9:53 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

i7 2nd Gen Laptop
i7 2nd Gen Laptop

සාමාජිකයා22 ඔක් 11:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

22 ඔක් 2:58 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

Toshiba Satellite L650 - Core i5
Toshiba Satellite L650 - Core i5

22 ඔක් 12:11 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,999

Toshiba core i3 laptop
Toshiba core i3 laptop

21 ඔක් 8:26 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

Core 2 Duo Laptop with Bag
Core 2 Duo Laptop with Bag

21 ඔක් 3:26 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

toshiba AMD Laptop 2gb ram
toshiba AMD Laptop 2gb ram

21 ඔක් 10:25 පෙරවරු, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Toshiba touch laptop
Toshiba touch laptop

20 ඔක් 1:06 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

TOSHIBA TABLET
TOSHIBA TABLET

20 ඔක් 10:17 පෙරවරු, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

19 ඔක් 7:04 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Toshiba C 660 D
Toshiba C 660 D

සාමාජිකයා18 ඔක් 4:37 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Toshiba i3 Laptop
Toshiba i3 Laptop

18 ඔක් 3:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Toshiba C50 i5
Toshiba C50 i5

18 ඔක් 2:44 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

Toshiba M11 | Core i5 | WebCam
Toshiba M11 | Core i5 | WebCam

සාමාජිකයා18 ඔක් 1:46 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,800

Toshiba laptop
Toshiba laptop

18 ඔක් 10:00 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

TOSHIBA Core-i3
TOSHIBA Core-i3

18 ඔක් 9:32 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Toshiba satellite c850
Toshiba satellite c850

18 ඔක් 12:53 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

TOSHIBA PROTEGEE M750
TOSHIBA PROTEGEE M750

17 ඔක් 7:16 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Toshiba Satellite 755
Toshiba Satellite 755

17 ඔක් 8:58 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!