මිල (රු)

-

ATOUCH 3G TAB 2 SIM 16 GB
ATOUCH 3G TAB 2 SIM 16 GB

සාමාජිකයාඊයේ 3:36 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

Galaxy tab 3 lte 7"
Galaxy tab 3 lte 7"

අද 11:58 පෙරවරු, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016)
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016)

සාමාජිකයාඅද 11:34 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,990

Samsung Galaxy J Max (7.0)
Samsung Galaxy J Max (7.0)

සාමාජිකයාඅද 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,990

Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Samsung Galaxy Tab 4 7.0

සාමාජිකයාඅද 11:30 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,990

Samsung Galaxy Tab 3 V 7.0
Samsung Galaxy Tab 3 V 7.0

සාමාජිකයාඅද 11:26 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,990

samsung tab4
samsung tab4

අද 11:13 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

Samsung 10" 16GB 3G 3D Tab
Samsung 10" 16GB 3G 3D Tab

සාමාජිකයාඅද 8:22 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,990

Samsung Galaxy tab s 8.4"
Samsung Galaxy tab s 8.4"

අද 8:06 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

Samsung Galaxy Tab A 8.0'
Samsung Galaxy Tab A 8.0'

ඊයේ 9:08 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Samsung Galaxy tab S
Samsung Galaxy tab S

ඊයේ 8:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

SAMSUNG tablet
SAMSUNG tablet

ඊයේ 7:25 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

ATOUCH 3G TAB 2 SIM 16 GB
ATOUCH 3G TAB 2 SIM 16 GB

සාමාජිකයාඊයේ 3:36 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

SAMSUNG GALAXY TAB 3V ORIGINAL
SAMSUNG GALAXY TAB 3V ORIGINAL

ඊයේ 3:05 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,750

SAMSUNG GALAXY TAB S2
SAMSUNG GALAXY TAB S2

සාමාජිකයාඊයේ 1:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,000

SAMSUNG GALAXY TAB S2
SAMSUNG GALAXY TAB S2

සාමාජිකයාඊයේ 1:07 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,500

SAMSUNG GALAXY TAB A
SAMSUNG GALAXY TAB A

සාමාජිකයාඊයේ 1:02 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,500

SAMSUNG GALAXY TAB A
SAMSUNG GALAXY TAB A

සාමාජිකයාඊයේ 12:57 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,900

SAMSUNG GALAXY TAB E
SAMSUNG GALAXY TAB E

සාමාජිකයාඊයේ 12:50 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,900

Samsung tab
Samsung tab

ඊයේ 12:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Samsung Tab 4
Samsung Tab 4

සාමාජිකයාඊයේ 12:07 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

GALAXY TAB ORIGINAL
GALAXY TAB ORIGINAL

ඊයේ 9:17 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

Galaxy Tab 4 3g
Galaxy Tab 4 3g

ඊයේ 8:26 පෙරවරු, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,499

Samsung Galaxy Tab 3
Samsung Galaxy Tab 3

02 දෙසැ 9:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

SAMSUNG TAB S 8.4 4G (SM-T705)
SAMSUNG TAB S 8.4 4G (SM-T705)

02 දෙසැ 5:46 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

SAMSUNG GALAXY J MAX
SAMSUNG GALAXY J MAX

සාමාජිකයා02 දෙසැ 5:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,900

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!