මිල (රු)

-

SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB
SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB

සාමාජිකයා02 ඔක් 4:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,250

Samsung Galaxy Tab A 7.0 (T285)
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (T285)

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB
SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB

සාමාජිකයා02 ඔක් 4:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,250

Samsung Galaxy Tab 1
Samsung Galaxy Tab 1

සාමාජිකයාඊයේ 9:01 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

samsung galaxy tab 4 SM-T231  (8gb)
samsung galaxy tab 4 SM-T231 (8gb)

ඊයේ 8:33 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Galaxy tab s2
Galaxy tab s2

ඊයේ 7:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,000

tab a 6
tab a 6

ඊයේ 7:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

Samsung Tab 4  7.0"
Samsung Tab 4 7.0"

ඊයේ 6:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

SAMSUNG GALAXY Tab S2 8
SAMSUNG GALAXY Tab S2 8

සාමාජිකයාඊයේ 1:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

SAMSUNG GALAXY TAB SC01C-JAPAN
SAMSUNG GALAXY TAB SC01C-JAPAN

සාමාජිකයාඊයේ 1:00 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Tab e
Tab e

සාමාජිකයා12 ඔක් 2:43 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

Samsung Galaxy Tab 3 V
Samsung Galaxy Tab 3 V

සාමාජිකයා06 ඔක් 2:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

Samsung Galaxy Tab 10.1
Samsung Galaxy Tab 10.1

සාමාජිකයාඊයේ 10:17 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

Samsung Tab E
Samsung Tab E

ඊයේ 10:02 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

samsung Tab 4
samsung Tab 4

23 ඔක් 6:06 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Samsung Tab3
Samsung Tab3

23 ඔක් 5:38 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

GALAXY TAB SC-02D-JAPAN
GALAXY TAB SC-02D-JAPAN

සාමාජිකයා23 ඔක් 4:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Galaxy tab 2 - 10.1
Galaxy tab 2 - 10.1

23 ඔක් 11:26 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

Galaxy Tab 3
Galaxy Tab 3

23 ඔක් 10:18 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Samsung Tab
Samsung Tab

22 ඔක් 6:34 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G PROMO
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G PROMO

සාමාජිකයා22 ඔක් 5:44 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,990

Samsung Galaxy Tab 3 V 7.0
Samsung Galaxy Tab 3 V 7.0

සාමාජිකයා22 ඔක් 5:41 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,990

Samsung Galaxy J Max (7.0)
Samsung Galaxy J Max (7.0)

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,990

Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016)
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016)

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:46 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,990

Samsung Galaxy Tab E 9.6
Samsung Galaxy Tab E 9.6

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:44 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,990

Samsung Galaxy Tab A 8.0
Samsung Galaxy Tab A 8.0

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,990

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab

22 ඔක් 4:39 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!