මිල (රු)

-

3G.cemara.tach screen.duos sim
3G.cemara.tach screen.duos sim

ඊයේ 7:12 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Lenovo tab
Lenovo tab

23 ඔක් 7:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Lenevo Tablet
Lenevo Tablet

23 ඔක් 8:23 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

Lenovo Tab
Lenovo Tab

22 ඔක් 10:03 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

tablet
tablet

21 ඔක් 10:10 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Lenovo Tab 2 10.1
Lenovo Tab 2 10.1

21 ඔක් 4:25 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

lenovotab
lenovotab

20 ඔක් 3:33 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

lenovo  tab
lenovo tab

20 ඔක් 12:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Lenovo phab plus
Lenovo phab plus

19 ඔක් 10:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Lenovo Tab
Lenovo Tab

17 ඔක් 3:27 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

Yoga Tab 3 Pro
Yoga Tab 3 Pro

16 ඔක් 5:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,000

Lenovo 3300 GV
Lenovo 3300 GV

15 ඔක් 9:29 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Lenovo Tab
Lenovo Tab

14 ඔක් 11:21 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Lenovo A3300GV Tab
Lenovo A3300GV Tab

13 ඔක් 11:43 පෙරවරු, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

Original Lenovo Tab-2 Year Warranty
Original Lenovo Tab-2 Year Warranty

සාමාජිකයා11 ඔක් 8:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,990

Idea Tab
Idea Tab

11 ඔක් 9:48 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Lenovo Tab 2 A7
Lenovo Tab 2 A7

10 ඔක් 2:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

tablat
tablat

09 ඔක් 6:31 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Lenovo tab 2 a7
Lenovo tab 2 a7

05 ඔක් 1:50 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Lenovo A7

03 ඔක් 12:54 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Lenovo Tab
Lenovo Tab

02 ඔක් 12:38 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Lenovo Tab
Lenovo Tab

01 ඔක් 5:25 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Lenovo
Lenovo

30 සැප් 7:41 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Lenovo A7-30
Lenovo A7-30

29 සැප් 9:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Tab 38
Tab 38

28 සැප් 10:21 පව, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!