මිල (රු)

-

Lenovo A3000-H Tablet technology
Lenovo A3000-H Tablet technology

ඊයේ 9:31 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Lenowo wifi 10" tab
Lenowo wifi 10" tab

ඊයේ 1:51 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

New Lenovo Tab
New Lenovo Tab

02 දෙසැ 8:29 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Lenovo Yoga Tab2 10.1"
Lenovo Yoga Tab2 10.1"

සාමාජිකයා02 දෙසැ 8:28 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,990

lenovo miix 3 2GB 32GB
lenovo miix 3 2GB 32GB

02 දෙසැ 8:16 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Lenovo - Yoga Tab 3
Lenovo - Yoga Tab 3

01 දෙසැ 11:31 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Lenovo TAB A8
Lenovo TAB A8

30 නොවැ 11:46 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Lenovo tablet
Lenovo tablet

27 නොවැ 3:28 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Lenovo tab
Lenovo tab

27 නොවැ 11:09 පෙරවරු, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

lenovo tab ²a7 30hc full set box/  1
lenovo tab ²a7 30hc full set box/ 1

27 නොවැ 12:49 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

tablet
tablet

25 නොවැ 3:37 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

Petebros retailers - Lenovo B8000-H
Petebros retailers - Lenovo B8000-H

25 නොවැ 1:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Lenovo Miix 300 10.1 Inch 64 GB Tablet
Lenovo Miix 300 10.1 Inch 64 GB Tablet

25 නොවැ 1:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

lenovo Tab
lenovo Tab

25 නොවැ 12:31 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,990

Lenovo yoga tab 2 For sale( Urgent)
Lenovo yoga tab 2 For sale( Urgent)

22 නොවැ 11:15 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Tab Lenovo Yoga
Tab Lenovo Yoga

21 නොවැ 9:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

Lenovo Tab
Lenovo Tab

20 නොවැ 9:28 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

16 GB /Lenovo Tab original
16 GB /Lenovo Tab original

19 නොවැ 10:00 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

Tab 2 A10-70 10.1``
Tab 2 A10-70 10.1``

17 නොවැ 10:30 පව, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Lenovo tab
Lenovo tab

සාමාජිකයා17 නොවැ 10:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

Lenova I3 laptop
Lenova I3 laptop

15 නොවැ 10:18 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

tablet
tablet

14 නොවැ 10:26 පෙරවරු, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Lenovo A7 Original
Lenovo A7 Original

13 නොවැ 8:37 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

tablet
tablet

13 නොවැ 11:03 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Lenova Yoga 2 PRO / 2in1PC/ Tab
Lenova Yoga 2 PRO / 2in1PC/ Tab

12 නොවැ 4:26 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!