මිල (රු)

-

ASUS FONE PAD 7 4G
ASUS FONE PAD 7 4G

සාමාජිකයා17 ඔක් 6:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

ASUS K012
ASUS K012

ඊයේ 10:09 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

ASUS 10.1 inch tab
ASUS 10.1 inch tab

09 දෙසැ 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Asus K012 Tablet
Asus K012 Tablet

07 දෙසැ 10:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

ASUS Transformer Book Notebook/Tablet
ASUS Transformer Book Notebook/Tablet

07 දෙසැ 1:41 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

Asus 10.1 Inch Tab need repairs
Asus 10.1 Inch Tab need repairs

05 දෙසැ 6:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Asus Fone Pad 7
Asus Fone Pad 7

03 දෙසැ 12:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Asus Nexus 7
Asus Nexus 7

02 දෙසැ 1:39 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

asus fonepad 7
asus fonepad 7

01 දෙසැ 9:07 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Tablet
Tablet

26 නොවැ 12:28 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

asus tablet
asus tablet

23 නොවැ 8:38 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Asus k00y
Asus k00y

21 නොවැ 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

Asus 2GB Ram | 4G | 16GB | 7" Tab
Asus 2GB Ram | 4G | 16GB | 7" Tab

සාමාජිකයා17 නොවැ 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,990

Asus Tab
Asus Tab

16 නොවැ 9:41 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Asus Tablet
Asus Tablet

13 නොවැ 9:18 පෙරවරු, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Asus K012 tab
Asus K012 tab

12 නොවැ 8:42 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

tablet pc
tablet pc

06 නොවැ 3:21 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

ASUS Tab 8" 32 GB
ASUS Tab 8" 32 GB

05 නොවැ 12:50 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,900

Asus fone pad 7
Asus fone pad 7

02 නොවැ 12:19 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

Asus PadFone X
Asus PadFone X

30 ඔක් 12:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

Asus Nexus 7 32GB 4G
Asus Nexus 7 32GB 4G

18 ඔක් 6:33 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

ASUS FONE PAD 7 4G
ASUS FONE PAD 7 4G

සාමාජිකයා17 ඔක් 6:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

asus fonepad 8
asus fonepad 8

17 ඔක් 3:04 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Asus tablets
Asus tablets

14 ඔක් 6:40 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Nexus 7 32GB Unlocked 3G
Nexus 7 32GB Unlocked 3G

12 ඔක් 5:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Asus Fonepad 7 KO12  Black | Sealed Pack
Asus Fonepad 7 KO12 Black | Sealed Pack

12 ඔක් 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!