මිල (රු)

-

Windows Tablet
Windows Tablet

20 ඔක් 1:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Asus Fonepad 7
Asus Fonepad 7

24 ඔක් 11:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

TAB 2.0
TAB 2.0

24 ඔක් 9:53 පෙරවරු, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

Windows Tablet
Windows Tablet

20 ඔක් 1:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

fonepad7
fonepad7

19 ඔක් 2:23 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

Asus Nexus 7
Asus Nexus 7

18 ඔක් 6:33 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

ASUS FONE PAD 7 4G
ASUS FONE PAD 7 4G

සාමාජිකයා17 ඔක් 6:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

asus fonepad 8
asus fonepad 8

17 ඔක් 3:04 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Asus Fonepad Tablet
Asus Fonepad Tablet

15 ඔක් 3:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

Asus tablets
Asus tablets

14 ඔක් 6:40 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Fonepad 7 KO12 Black
Fonepad 7 KO12 Black

13 ඔක් 2:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

Nexus 7 32GB Unlocked 3G
Nexus 7 32GB Unlocked 3G

12 ඔක් 5:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Asus Fonepad 7 KO12  Black | Sealed Pack
Asus Fonepad 7 KO12 Black | Sealed Pack

12 ඔක් 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Asus Tab 7"
Asus Tab 7"

12 ඔක් 7:08 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

7" ASUS PHONE 3G Phone PAD
7" ASUS PHONE 3G Phone PAD

09 ඔක් 10:35 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

Asus K012 Black Fonepad
Asus K012 Black Fonepad

08 ඔක් 11:39 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

asus memo pad7
asus memo pad7

06 ඔක් 12:53 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,950

Asus 14' Whit
Asus 14' Whit

05 ඔක් 10:47 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

tablet
tablet

05 ඔක් 8:15 පෙරවරු, නුවරඑලිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

Asus VivoTab Smart ME400C 10.1''
Asus VivoTab Smart ME400C 10.1''

01 ඔක් 7:47 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Asus google nexus 7 32GB 2012
Asus google nexus 7 32GB 2012

30 සැප් 11:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Asus Nexus 7
Asus Nexus 7

27 සැප් 8:26 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

asus nexus tab 7 32gb
asus nexus tab 7 32gb

23 සැප් 6:32 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Asus tablet
Asus tablet

22 සැප් 9:29 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Google Nexus 7 tab
Google Nexus 7 tab

22 සැප් 8:26 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Asus ZenPad C 7.0
Asus ZenPad C 7.0

15 සැප් 3:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!