මිල (රු)

-

Apple iPad Air 2
Apple iPad Air 2

සාමාජිකයා17 සැප් 12:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

i pad mini
i pad mini

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,900

IPad mini 3 Gold
IPad mini 3 Gold

ඊයේ 8:48 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Apple air 16gb
Apple air 16gb

ඊයේ 2:41 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

iPad Air - Tab (Mint Condition)
iPad Air - Tab (Mint Condition)

ඊයේ 10:48 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Ipad mini
Ipad mini

ඊයේ 8:08 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Apple Ipad Mini 4G cellular
Apple Ipad Mini 4G cellular

ඊයේ 7:51 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

I PAD MINI *4* 64GB NEW
I PAD MINI *4* 64GB NEW

සාමාජිකයා20 ඔක් 8:24 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

iPad Air 2 Original
iPad Air 2 Original

21 ඔක් 8:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Apple iPad Pro 9.7 32GB SEAL BOX
Apple iPad Pro 9.7 32GB SEAL BOX

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:59 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,990

Apple iPad Air 2 128GB SEAL BOX
Apple iPad Air 2 128GB SEAL BOX

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,990

Apple iPad Air 2 64GB SEAL BOX
Apple iPad Air 2 64GB SEAL BOX

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:26 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 93,500

Apple iPad Mini 3 64GB Cellular+WiFi
Apple iPad Mini 3 64GB Cellular+WiFi

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:10 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 84,990

I PAD *4* NEW 32GB 4G+WIFI
I PAD *4* NEW 32GB 4G+WIFI

සාමාජිකයා21 ඔක් 8:32 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

Apple iPad 2 32GB
Apple iPad 2 32GB

සාමාජිකයා21 ඔක් 8:26 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

Apple iPad Mini 4 - 64GB - WIFI
Apple iPad Mini 4 - 64GB - WIFI

20 ඔක් 10:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,500

apple ipad 4 16gb 4g
apple ipad 4 16gb 4g

20 ඔක් 7:59 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

APPLE IPAD PRO 4G
APPLE IPAD PRO 4G

සාමාජිකයා20 ඔක් 6:24 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 103,000

APPLE IPAD MINI 4 64GB
APPLE IPAD MINI 4 64GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 6:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

APPLE IPAD AIR 2 64GB
APPLE IPAD AIR 2 64GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 6:15 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 94,000

Apple Ipad Mini 3
Apple Ipad Mini 3

20 ඔක් 4:23 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

I PAD (4)-32GB-SIM-WIFI NEW
I PAD (4)-32GB-SIM-WIFI NEW

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:12 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

Apple iPad mini 16gb wifi
Apple iPad mini 16gb wifi

20 ඔක් 3:44 පව, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

i pad mini
i pad mini

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,900

Apple iPad 4 16GB wifi/cellular
Apple iPad 4 16GB wifi/cellular

20 ඔක් 1:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

i pad 2 32GB
i pad 2 32GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:04 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

I Pad 2
I Pad 2

සාමාජිකයා20 ඔක් 7:45 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!