මිල (රු)

-

iPad mini 2 Wi-Fi 32 GB Silver
iPad mini 2 Wi-Fi 32 GB Silver

27 නොවැ 9:58 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

iPAD AiR 2 64
iPAD AiR 2 64

සාමාජිකයා29 නොවැ 6:08 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

iPad 16gb
iPad 16gb

අද 7:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Apple iPad Pro 9.7
Apple iPad Pro 9.7

සාමාජිකයාඅද 2:00 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

Apple iPad Air 2
Apple iPad Air 2

සාමාජිකයාඅද 1:58 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,500

Apple Ipad 3
Apple Ipad 3

අද 12:38 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

A 1566
A 1566

අද 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

iPad mini 4G
iPad mini 4G

අද 10:35 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

I pad 3 Slver
I pad 3 Slver

අද 10:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

APPLE IPAD 3 32GB 4G+WIFI BLACK
APPLE IPAD 3 32GB 4G+WIFI BLACK

සාමාජිකයාඅද 9:20 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

iPad Mini
iPad Mini

අද 8:15 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

ipad mini wifi
ipad mini wifi

අද 7:26 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Air 2 Wifi 4G LTE
Air 2 Wifi 4G LTE

ඊයේ 4:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

iPad mini 2
iPad mini 2

ඊයේ 4:07 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

ipad mini
ipad mini

ඊයේ 3:06 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Apple iPad Pro 12.9 128GB
Apple iPad Pro 12.9 128GB

සාමාජිකයාඊයේ 12:58 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

Apple IPad Air 16GB
Apple IPad Air 16GB

ඊයේ 12:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

iPad Mini 2
iPad Mini 2

සාමාජිකයාඊයේ 12:30 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Apple iPad 16GB WIFI / CELLULER
Apple iPad 16GB WIFI / CELLULER

ඊයේ 12:13 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Apple Ipad Air
Apple Ipad Air

04 දෙසැ 7:58 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Ipad Air 1
Ipad Air 1

04 දෙසැ 7:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

IPad 2 mint
IPad 2 mint

04 දෙසැ 9:49 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

ipad 4
ipad 4

04 දෙසැ 12:52 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

apple ipad mini 2 32GB
apple ipad mini 2 32GB

03 දෙසැ 4:52 පව, පොලොන්නරුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

Ipad 2 16gb
Ipad 2 16gb

03 දෙසැ 4:51 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Apple ipad
Apple ipad

03 දෙසැ 4:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

APPLE IPAD AIR 2
APPLE IPAD AIR 2

සාමාජිකයා03 දෙසැ 1:39 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 94,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!