මිල (රු)

-

E tel key tab
E tel key tab

25 ඔක් 10:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

ATOUCH 3G TAB 2 SIM 16 GB
ATOUCH 3G TAB 2 SIM 16 GB

සාමාජිකයා03 දෙසැ 3:36 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

Tablet PC
Tablet PC

ඊයේ 9:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Apple i pad 32gb wifi
Apple i pad 32gb wifi

ඊයේ 9:04 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Media pad
Media pad

ඊයේ 8:59 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Samsung Multy Function 3G 3D Tab
Samsung Multy Function 3G 3D Tab

සාමාජිකයා07 දෙසැ 11:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

original chuwi vi8 plus
original chuwi vi8 plus

ඊයේ 7:58 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Apple iPad 3(Cellular+ WLAN)
Apple iPad 3(Cellular+ WLAN)

ඊයේ 7:25 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

Galaxy J Max TAB ( 2016 )
Galaxy J Max TAB ( 2016 )

සාමාජිකයා27 ඔක් 11:20 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

Galaxy tab E
Galaxy tab E

ඊයේ 6:34 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

zigo.. nabula6.9
zigo.. nabula6.9

ඊයේ 6:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

Apple iPad 2 - 64GB
Apple iPad 2 - 64GB

ඊයේ 6:03 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Samsung Tab A
Samsung Tab A

ඊයේ 5:11 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

Busbi Android Tablet
Busbi Android Tablet

ඊයේ 3:49 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Samsung galaxy tab 4 LTE
Samsung galaxy tab 4 LTE

ඊයේ 3:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

Gemini D7 Tablet
Gemini D7 Tablet

ඊයේ 3:43 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

apple i pad
apple i pad

ඊයේ 3:31 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

ipad mini
ipad mini

ඊයේ 3:18 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Samsung Tab
Samsung Tab

ඊයේ 2:53 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

dell tablet
dell tablet

ඊයේ 2:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

IPad mini 3
IPad mini 3

ඊයේ 2:41 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Samsung Galaxy Tab A 8.0
Samsung Galaxy Tab A 8.0

සාමාජිකයාඊයේ 2:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

Samsung Galaxy Tab A 9.7
Samsung Galaxy Tab A 9.7

සාමාජිකයාඊයේ 2:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

Samsung Galaxy Tab E 9.6
Samsung Galaxy Tab E 9.6

සාමාජිකයාඊයේ 2:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

ipad pro 128gb
ipad pro 128gb

සාමාජිකයාඊයේ 1:56 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 128,500

Samsung Galaxy Tab A 7.0
Samsung Galaxy Tab A 7.0

සාමාජිකයාඊයේ 1:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

ipad air 2 16gb
ipad air 2 16gb

සාමාජිකයාඊයේ 1:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 72,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!