මිල (රු)

-

Sony Xperia Z3 Tablet Compact 8.0 PROMO
Sony Xperia Z3 Tablet Compact 8.0 PROMO

සාමාජිකයාඊයේ 9:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,990

SONY XPERIA Z3 TAB
SONY XPERIA Z3 TAB

සාමාජිකයා09 දෙසැ 12:54 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

i5 Laptop
i5 Laptop

09 දෙසැ 11:05 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

Core I3 Laptop
Core I3 Laptop

08 දෙසැ 8:43 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

SONY Co2Do Laptop
SONY Co2Do Laptop

07 දෙසැ 7:06 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Sony VAIO i3 | 4GB Ram | 500GB HDD
Sony VAIO i3 | 4GB Ram | 500GB HDD

07 දෙසැ 11:55 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

Dual- Core laptop
Dual- Core laptop

06 දෙසැ 3:03 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,999

Sony Intel i7 2.8GHz Lap
Sony Intel i7 2.8GHz Lap

06 දෙසැ 8:11 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Sony Laptop
Sony Laptop

04 දෙසැ 10:29 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Sony Play Station 2
Sony Play Station 2

01 දෙසැ 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Sony VAIO intel®core™i5-480M
Sony VAIO intel®core™i5-480M

30 නොවැ 5:00 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

Gaming laptop
Gaming laptop

30 නොවැ 1:46 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

SONY VGN . Laptop
SONY VGN . Laptop

28 නොවැ 2:18 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

Sony Laptop
Sony Laptop

28 නොවැ 1:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

Sony Vaio
Sony Vaio

27 නොවැ 8:11 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

Sony Tablet
Sony Tablet

25 නොවැ 7:33 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

sony vaio .i5
sony vaio .i5

22 නොවැ 2:06 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

Sony Duo 13" - Core i7
Sony Duo 13" - Core i7

සාමාජිකයා20 නොවැ 12:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 118,000

Sony Xperia Tablet Z LTE
Sony Xperia Tablet Z LTE

17 නොවැ 9:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

Core i3 fullset computer
Core i3 fullset computer

14 නොවැ 11:04 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

"Sony Xperia Z3 Tablet
"Sony Xperia Z3 Tablet

14 නොවැ 12:21 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,999

Used Sony VAIO Laptop
Used Sony VAIO Laptop

12 නොවැ 9:06 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

sony vaio  i3 Laptop
sony vaio i3 Laptop

11 නොවැ 9:56 පව, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Sony Vaio laptop i3
Sony Vaio laptop i3

11 නොවැ 2:43 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Wio office used white Laptop
Wio office used white Laptop

03 නොවැ 9:16 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!