මිල (රු)

-

Sony Xperia Z3 Tablet Compact 8.0
Sony Xperia Z3 Tablet Compact 8.0

සාමාජිකයාඊයේ 9:33 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,990

Sony VAIO core i7 laptop
Sony VAIO core i7 laptop

22 ඔක් 8:51 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

Sony Vaio 11
Sony Vaio 11

20 ඔක් 10:16 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

laptop sony i5
laptop sony i5

20 ඔක් 3:19 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,000

SONY LAPTOP CORE 2 DUO 2.1GHZ
SONY LAPTOP CORE 2 DUO 2.1GHZ

19 ඔක් 9:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Sony Duo 13
Sony Duo 13

18 ඔක් 5:29 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

Sony Xperia Z3 Tablet Compact
Sony Xperia Z3 Tablet Compact

15 ඔක් 9:51 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

Sony i5 Laptop
Sony i5 Laptop

15 ඔක් 9:42 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

sony laptop
sony laptop

14 ඔක් 9:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

sony i5 laptop
sony i5 laptop

14 ඔක් 3:06 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,500

sony touch laptop
sony touch laptop

13 ඔක් 8:35 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,500

sony laptop
sony laptop

11 ඔක් 6:33 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Sony Vaio Tab/Lap
Sony Vaio Tab/Lap

11 ඔක් 5:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 140,000

Computer
Computer

09 ඔක් 11:50 පෙරවරු, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

i5  Laptop
i5 Laptop

සාමාජිකයා05 ඔක් 4:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

SONY VAIO i5 Laptop

03 ඔක් 3:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Pentium 3

01 ඔක් 3:53 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Pentium3

01 ඔක් 3:48 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

SONY Xperia Z3 Tablet Compact (8.0)
SONY Xperia Z3 Tablet Compact (8.0)

සාමාජිකයා30 සැප් 7:21 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,990

sony xpreia tablet Z4

29 සැප් 4:21 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Sony vaio laptop
Sony vaio laptop

28 සැප් 9:49 පෙරවරු, පොලොන්නරුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

i5  Laptop
i5 Laptop

සාමාජිකයා23 සැප් 2:20 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

SONY Z3 TABLET COMPACT
SONY Z3 TABLET COMPACT

23 සැප් 10:06 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,990

Sony Vaio i5 Best Price Laptop
Sony Vaio i5 Best Price Laptop

23 සැප් 1:04 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Sony Ultrabook
Sony Ultrabook

21 සැප් 3:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!