මිල (රු)

-

SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB
SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB

සාමාජිකයා02 ඔක් 4:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,250

Samsung Galaxy Tab A 7.0 (T285)
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (T285)

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

Samsung Galaxy Tab A 8.0
Samsung Galaxy Tab A 8.0

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,990

Samsung Galaxy Tab E 9.6
Samsung Galaxy Tab E 9.6

සාමාජිකයාඅද 9:26 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,990

Samsung Galaxy J Max (7.0)
Samsung Galaxy J Max (7.0)

සාමාජිකයාඅද 9:16 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,990

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G

සාමාජිකයාඅද 9:08 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,990

ddr2 1gb ram 80gb hard
ddr2 1gb ram 80gb hard

අද 9:05 පෙරවරු, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

Samsung Galaxy Tab 3 V
Samsung Galaxy Tab 3 V

සාමාජිකයාඅද 9:05 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,990

Samsung Galaxy Tab A 8.0
Samsung Galaxy Tab A 8.0

සාමාජිකයාඅද 6:48 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,900

Samsung Galaxy Tab A 9.7
Samsung Galaxy Tab A 9.7

සාමාජිකයාඅද 6:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,900

SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB
SAMSUNG 10.1 INCH 3G H+ TAB

සාමාජිකයා02 ඔක් 4:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,250

Samsung Galaxy Tab E 16 GB / LTE
Samsung Galaxy Tab E 16 GB / LTE

අද 12:06 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

SAMSUNG TAB3V
SAMSUNG TAB3V

සාමාජිකයාඊයේ 11:22 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

tab3 ativ 10.1 inch
tab3 ativ 10.1 inch

ඊයේ 9:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Samsung PC
Samsung PC

ඊයේ 6:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Core2duo pc
Core2duo pc

ඊයේ 5:48 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Samsung galaxy tab 4
Samsung galaxy tab 4

ඊයේ 5:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Samsung Core 2 Duo 3.0GHz DDR3 PC
Samsung Core 2 Duo 3.0GHz DDR3 PC

සාමාජිකයාඊයේ 1:14 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

SAMSUNG 10 INCH 16GB 3G TAB S
SAMSUNG 10 INCH 16GB 3G TAB S

සාමාජිකයා02 ඔක් 3:51 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,990

Tab e
Tab e

සාමාජිකයා12 ඔක් 2:43 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

Samsung 3G 3D Latest Tab 5
Samsung 3G 3D Latest Tab 5

සාමාජිකයා02 ඔක් 3:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,990

Samsung Galaxy Tab 3 V
Samsung Galaxy Tab 3 V

සාමාජිකයා06 ඔක් 2:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

Samsung Galaxy TAB S 4GLTE 10.5
Samsung Galaxy TAB S 4GLTE 10.5

ඊයේ 11:10 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

Core 2 Duo 3.0GHz 6M HP Tower PC
Core 2 Duo 3.0GHz 6M HP Tower PC

සාමාජිකයාඊයේ 10:57 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,800

Samsung Core 2 Duo Tower PC
Samsung Core 2 Duo Tower PC

සාමාජිකයාඊයේ 10:57 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Samsung tab 10
Samsung tab 10

ඊයේ 10:43 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

GALAXY J MAX
GALAXY J MAX

සාමාජිකයාඊයේ 9:50 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!