මිල (රු)

-

samsung net book
samsung net book

03 දෙසැ 7:26 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,999

Laptop
Laptop

සාමාජිකයා08 දෙසැ 1:42 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

core2duo ddr2 ram 2.13 speed
core2duo ddr2 ram 2.13 speed

විනාඩි 27 පෙර, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Galaxy J Max TAB ( 2016 )
Galaxy J Max TAB ( 2016 )

සාමාජිකයා27 ඔක් 11:20 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

sumsung Note 8.0
sumsung Note 8.0

අද 4:43 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,300

Samsung  tab 3
Samsung tab 3

අද 3:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

CORE2DUO 2.3GHz DESKTOP PC
CORE2DUO 2.3GHz DESKTOP PC

සාමාජිකයාඅද 1:18 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,900

Laptop Core i7
Laptop Core i7

අද 12:44 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Samsung 10" 16GB 3G 3D Tab
Samsung 10" 16GB 3G 3D Tab

සාමාජිකයා04 දෙසැ 8:22 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

Samsung 2.2Ghz Tower
Samsung 2.2Ghz Tower

අද 11:24 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

core2duo ddr 3 ram Computer
core2duo ddr 3 ram Computer

අද 11:03 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Intel core2due 1.8 CPU
Intel core2due 1.8 CPU

සාමාජිකයා07 දෙසැ 8:43 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,800

Samsung Tab
Samsung Tab

අද 10:11 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

good condition computer
good condition computer

අද 9:16 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Note 10.1 (2014 Edition) SM-P605 4G LTE
Note 10.1 (2014 Edition) SM-P605 4G LTE

අද 7:05 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Brand new Samsung Galaxy Tab
Brand new Samsung Galaxy Tab

අද 6:55 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Samsung Fully Loaded Budget Tab
Samsung Fully Loaded Budget Tab

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:59 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,250

Core 2 Duo  2GB Ram
Core 2 Duo 2GB Ram

ඊයේ 9:00 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

TAB E
TAB E

සාමාජිකයාඊයේ 8:43 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

Samsung galaxy tab 4 10.1  WiFi
Samsung galaxy tab 4 10.1 WiFi

ඊයේ 8:41 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Samsung Galaxy Tab E
Samsung Galaxy Tab E

සාමාජිකයාඊයේ 8:29 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Samsung Multy Function 3G 3D Tab
Samsung Multy Function 3G 3D Tab

සාමාජිකයා07 දෙසැ 11:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Samsung Galaxy Tab S
Samsung Galaxy Tab S

ඊයේ 7:10 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

i3 laptop
i3 laptop

ඊයේ 6:49 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

SAMSUNG GALAXY TAB S2
SAMSUNG GALAXY TAB S2

සාමාජිකයාඊයේ 4:05 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,000

SAMSUNG GALAXY TAB S2
SAMSUNG GALAXY TAB S2

සාමාජිකයාඊයේ 4:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,500

SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0
SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0

සාමාජිකයාඊයේ 4:02 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!