මිල (රු)

-

Brand New UltraThin Core i3
Brand New UltraThin Core i3

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:43 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,800

core 2 Do 3.0 / 4 GB / 500 GB Viper
core 2 Do 3.0 / 4 GB / 500 GB Viper

සාමාජිකයා05 ඔක් 3:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Konka 7" Quad Core Tablet
Konka 7" Quad Core Tablet

අද 2:10 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

dual core computer
dual core computer

අද 2:09 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Intel Core i3 4th Generation PC
Intel Core i3 4th Generation PC

ඊයේ 10:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Computers for lowest Price!
Computers for lowest Price!

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,500

EZpad3 Intel 8" Windows 10 Tablet PC
EZpad3 Intel 8" Windows 10 Tablet PC

සාමාජිකයාඊයේ 8:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

DUAL SIM TABLET
DUAL SIM TABLET

සාමාජිකයා13 ඔක් 8:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,990

Brand New Ultra Thin Open Box Laptops
Brand New Ultra Thin Open Box Laptops

සාමාජිකයා30 අගෝ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,800

100% Brand new 4G LTE Tab
100% Brand new 4G LTE Tab

ඊයේ 4:32 පව, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

i3 3.10GHz Computer
i3 3.10GHz Computer

ඊයේ 4:17 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

MSI lap
MSI lap

ඊයේ 4:07 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

FUJITSU
FUJITSU

ඊයේ 4:05 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,580

NEC i3 LAPTOP
NEC i3 LAPTOP

සාමාජිකයාඊයේ 4:02 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

computer with mouse and keyboard
computer with mouse and keyboard

ඊයේ 3:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

NEC i5 LAPTOP
NEC i5 LAPTOP

සාමාජිකයාඊයේ 3:15 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

Fujitsu CORE TO DO LAPTOP
Fujitsu CORE TO DO LAPTOP

සාමාජිකයාඊයේ 2:08 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

tablat
tablat

ඊයේ 1:36 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)
CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)

සාමාජිකයා24 ඔක් 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,900

xseries
xseries

ඊයේ 11:28 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

E tel key tab
E tel key tab

ඊයේ 10:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

black
black

ඊයේ 10:54 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

compaq lap
compaq lap

ඊයේ 10:09 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

A9 DAA 9"inch
A9 DAA 9"inch

ඊයේ 10:08 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Radeon hd 4890 1gb 256-bit DDR5 vga
Radeon hd 4890 1gb 256-bit DDR5 vga

ඊයේ 9:39 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

Core i3 3.50GHz 4th generation PC
Core i3 3.50GHz 4th generation PC

ඊයේ 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,999

desktop computer
desktop computer

ඊයේ 8:58 පෙරවරු, වවුනියාව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 250,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!