මිල (රු)

-

Greentel V8 10.0 inch
Greentel V8 10.0 inch

සාමාජිකයා04 දෙසැ 8:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,990

TABLET 3D DUAL
TABLET 3D DUAL

04 දෙසැ 7:39 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,990

Huawei MediaPad M1 8.0 PROMO
Huawei MediaPad M1 8.0 PROMO

සාමාජිකයාවිනාඩි 3 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,990

Huawei MediaPad M2 8.0 PROMO
Huawei MediaPad M2 8.0 PROMO

සාමාජිකයාවිනාඩි 6 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,990

TABLET 3D DUAL
TABLET 3D DUAL

04 දෙසැ 7:39 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,990

Greentel V8 10.0 inch
Greentel V8 10.0 inch

සාමාජිකයා04 දෙසැ 8:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,990

Huawei MediaPad 7.0 Tab
Huawei MediaPad 7.0 Tab

සාමාජිකයාඅද 8:42 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

huawei media pad
huawei media pad

අද 8:06 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Huawei Media Pad 10Link
Huawei Media Pad 10Link

සාමාජිකයාඅද 7:54 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

NEC Laptops
NEC Laptops

ඊයේ 10:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

i5 computer
i5 computer

ඊයේ 9:35 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Dialog tab 3
Dialog tab 3

ඊයේ 9:34 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

android tab
android tab

ඊයේ 9:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

Touch Mate Tab Original
Touch Mate Tab Original

සාමාජිකයාඊයේ 9:16 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

Core 2 Duo 3.0GHz  4GB ram
Core 2 Duo 3.0GHz 4GB ram

ඊයේ 8:55 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

singer note book lap top
singer note book lap top

ඊයේ 8:43 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

core 2do gamming pc
core 2do gamming pc

ඊයේ 8:21 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

Huawei MediaPad 10 Link
Huawei MediaPad 10 Link

සාමාජිකයාඊයේ 7:47 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Brand New UltraThin Core i3
Brand New UltraThin Core i3

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:43 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,800

Huawei Mediapad T1 7.0
Huawei Mediapad T1 7.0

සාමාජිකයාඊයේ 4:24 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

notebook
notebook

ඊයේ 4:21 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

Ultra Thin 4th Gen.Open Box Laptop SALE
Ultra Thin 4th Gen.Open Box Laptop SALE

සාමාජිකයා31 ඔක් 8:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,800

Laptop
Laptop

ඊයේ 4:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

DDR3 Core 2 Duo G41 With 2GB & 320GB CPU
DDR3 Core 2 Duo G41 With 2GB & 320GB CPU

සාමාජිකයාඊයේ 3:31 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Tablet with warranty
Tablet with warranty

ඊයේ 1:21 පව, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Core i3 6th Gen Desktop PC
Core i3 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයා26 ඔක් 3:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

Handheld
Handheld

ඊයේ 11:48 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!