මිල (රු)

-

Full Set DDR3 C2D3.1Gh
Full Set DDR3 C2D3.1Gh

සාමාජිකයා01 දෙසැ 8:17 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Lenovo Thinkpad X220 Mini Core i5
Lenovo Thinkpad X220 Mini Core i5

සාමාජිකයා08 නොවැ 1:45 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,500

Lenovo Core i7 Touch Screen Laptop
Lenovo Core i7 Touch Screen Laptop

අද 12:15 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

Computers i3 (Bulk Seller)
Computers i3 (Bulk Seller)

සාමාජිකයා27 නොවැ 1:53 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

Lenovo A3000-H Tablet technology
Lenovo A3000-H Tablet technology

ඊයේ 9:31 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Lenovo X230 i7/ 250 SSD/ 8GB
Lenovo X230 i7/ 250 SSD/ 8GB

ඊයේ 8:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU
C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU

සාමාජිකයා28 නොවැ 5:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

I5 Laptop 4GB Ram 500Hdd
I5 Laptop 4GB Ram 500Hdd

ඊයේ 4:26 පව, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Lenowo wifi 10" tab
Lenowo wifi 10" tab

ඊයේ 1:51 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

Lenovo CPU
Lenovo CPU

සාමාජිකයාඊයේ 10:50 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD
M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,900

Lenovo C2D lap
Lenovo C2D lap

ඊයේ 7:33 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Genuine Lenovo 16GB 3G Tab
Genuine Lenovo 16GB 3G Tab

සාමාජිකයා11 ඔක් 8:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,990

Lenovo touch screen laptop
Lenovo touch screen laptop

03 දෙසැ 8:34 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

Lenovo YOGA 500
Lenovo YOGA 500

03 දෙසැ 6:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

Lenova Laptop
Lenova Laptop

සාමාජිකයා03 දෙසැ 3:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

IBM Lenovo|4GB|500GB|DOLBY SOUND
IBM Lenovo|4GB|500GB|DOLBY SOUND

03 දෙසැ 9:54 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

**Almost New Condition Lenovo mini Lap
**Almost New Condition Lenovo mini Lap

03 දෙසැ 9:05 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Lenova i3 Laptop
Lenova i3 Laptop

02 දෙසැ 9:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

lenovo idipad 100
lenovo idipad 100

02 දෙසැ 8:37 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

New Lenovo Tab
New Lenovo Tab

02 දෙසැ 8:29 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Lenovo Yoga Tab2 10.1"
Lenovo Yoga Tab2 10.1"

සාමාජිකයා02 දෙසැ 8:28 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,990

lenovo miix 3 2GB 32GB
lenovo miix 3 2GB 32GB

02 දෙසැ 8:16 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Lenovo G50-80 - Intel i3 - 8GB - 1TB
Lenovo G50-80 - Intel i3 - 8GB - 1TB

02 දෙසැ 6:44 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Lenovo Desktop
Lenovo Desktop

02 දෙසැ 5:06 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Lenovo I5 laptop
Lenovo I5 laptop

02 දෙසැ 10:19 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

laptop
laptop

01 දෙසැ 7:31 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!