මිල (රු)

-

Laptop Toshiba L735 - i5 5th 500GB 4GB
Laptop Toshiba L735 - i5 5th 500GB 4GB

07 දෙසැ 10:59 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

Toshiba Mini Laptop
Toshiba Mini Laptop

සාමාජිකයා15 ඔක් 4:28 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

toshiba M780-Core-i3/2G/160G/Cam-Grade B
toshiba M780-Core-i3/2G/160G/Cam-Grade B

සාමාජිකයා12 නොවැ 2:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Toshiba i3
Toshiba i3

ඊයේ 6:44 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

TOSHIBA LAPTOP
TOSHIBA LAPTOP

ඊයේ 5:18 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Toshiba L300
Toshiba L300

ඊයේ 2:56 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Gaming Laptop i7 4K UltraHD
Gaming Laptop i7 4K UltraHD

ඊයේ 2:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

Toshiba laptop
Toshiba laptop

ඊයේ 12:55 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,350

Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

ඊයේ 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

LAPTOP
LAPTOP

09 දෙසැ 6:53 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Toshiba  LAPTOP
Toshiba LAPTOP

09 දෙසැ 6:22 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

Core I 3 4gb ram 500 hd
Core I 3 4gb ram 500 hd

09 දෙසැ 1:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Toshiba Intel Inside Celeron
Toshiba Intel Inside Celeron

08 දෙසැ 6:16 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Core2Duo/4GB Lap
Core2Duo/4GB Lap

08 දෙසැ 2:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Laptop Toshiba L735 - i5 5th 500GB 4GB
Laptop Toshiba L735 - i5 5th 500GB 4GB

07 දෙසැ 10:59 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

Toshiba i5 8GB 1TB
Toshiba i5 8GB 1TB

07 දෙසැ 9:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

Toshiba laptop
Toshiba laptop

07 දෙසැ 4:52 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

Core i3 2nd Gen/4 GB/500 GB/Windows 10
Core i3 2nd Gen/4 GB/500 GB/Windows 10

07 දෙසැ 10:17 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

07 දෙසැ 6:46 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

TOSHIBA LAP TOP
TOSHIBA LAP TOP

06 දෙසැ 6:22 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Toshiba I5
Toshiba I5

06 දෙසැ 1:57 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

05 දෙසැ 12:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

toshiba laptop
toshiba laptop

04 දෙසැ 2:59 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Toshiba A6
Toshiba A6

04 දෙසැ 2:45 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Gaming Laptop For Sale
Gaming Laptop For Sale

04 දෙසැ 12:14 පව, කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Laptop
Laptop

04 දෙසැ 10:03 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Toshiba notebook
Toshiba notebook

03 දෙසැ 6:38 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!