මිල (රු)

-

sony laptop
sony laptop

අද 11:16 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

Sony Core i7 Touchscreen Laptop
Sony Core i7 Touchscreen Laptop

25 ඔක් 9:34 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Sony Vaio i3 Laptop
Sony Vaio i3 Laptop

ඊයේ 6:29 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,500

sony i5 laptop
sony i5 laptop

25 ඔක් 12:12 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,800

Sony VAIO core i7 laptop
Sony VAIO core i7 laptop

22 ඔක් 8:51 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

Sony Vaio 11
Sony Vaio 11

20 ඔක් 10:16 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

laptop sony i5
laptop sony i5

20 ඔක් 3:19 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,000

SONY LAPTOP CORE 2 DUO 2.1GHZ
SONY LAPTOP CORE 2 DUO 2.1GHZ

19 ඔක් 9:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Sony Duo 13
Sony Duo 13

18 ඔක් 5:29 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

Sony i5 Laptop
Sony i5 Laptop

15 ඔක් 9:42 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

sony laptop
sony laptop

14 ඔක් 9:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

sony laptop
sony laptop

11 ඔක් 6:33 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Sony Vaio Tab/Lap
Sony Vaio Tab/Lap

11 ඔක් 5:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 140,000

i5  Laptop
i5 Laptop

සාමාජිකයා05 ඔක් 4:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

SONY VAIO i5 Laptop

03 ඔක් 3:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Pentium3

01 ඔක් 3:48 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Sony vaio laptop
Sony vaio laptop

28 සැප් 9:49 පෙරවරු, පොලොන්නරුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

i5  Laptop
i5 Laptop

සාමාජිකයා23 සැප් 2:20 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

Sony Vaio i5 Best Price Laptop
Sony Vaio i5 Best Price Laptop

23 සැප් 1:04 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Sony Ultrabook
Sony Ultrabook

21 සැප් 3:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

SONY VAIO i3
SONY VAIO i3

20 සැප් 7:55 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Sony laptop
Sony laptop

19 සැප් 10:30 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

vaio sony
vaio sony

සාමාජිකයා17 සැප් 11:36 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Sony 14 inche black core i7
Sony 14 inche black core i7

12 සැප් 4:59 පෙරවරු, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Sony Vaio | 3rd Gen i3 | Genuine Win 8.1
Sony Vaio | 3rd Gen i3 | Genuine Win 8.1

සාමාජිකයා10 සැප් 12:34 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!