මිල (රු)

-

Samsung Ultrabook | i7|8Gb|128SSD|15.6"
Samsung Ultrabook | i7|8Gb|128SSD|15.6"

සාමාජිකයා19 ඔක් 6:30 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,900

Samsung Ultrabook | i7|8Gb|128SSD|15.6"
Samsung Ultrabook | i7|8Gb|128SSD|15.6"

සාමාජිකයා19 ඔක් 6:30 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,900

SAMSUNG Dual Core LAP
SAMSUNG Dual Core LAP

ඊයේ 11:45 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Laptop cor i3
Laptop cor i3

22 ඔක් 3:52 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Laptop
Laptop

22 ඔක් 3:49 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

samsung laptop
samsung laptop

22 ඔක් 2:55 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Samsung Ultrabook NP540U3C
Samsung Ultrabook NP540U3C

21 ඔක් 12:43 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Samsung i3 Laptop
Samsung i3 Laptop

20 ඔක් 6:17 පෙරවරු, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

samsung sensR510 Laptop
samsung sensR510 Laptop

19 ඔක් 9:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Samsung Core i7 Laptop
Samsung Core i7 Laptop

19 ඔක් 8:51 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

Samsung R540 Laptop
Samsung R540 Laptop

18 ඔක් 12:25 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Samsung Laptop
Samsung Laptop

17 ඔක් 6:40 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

I5 3rd genaration
I5 3rd genaration

16 ඔක් 4:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

Laptop i3
Laptop i3

16 ඔක් 3:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Samsung Laptop
Samsung Laptop

16 ඔක් 11:27 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Samsung core  i7
Samsung core i7

14 ඔක් 9:00 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

Samsung Core 2 Duo 2.20GHz
Samsung Core 2 Duo 2.20GHz

14 ඔක් 7:19 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

Samsung Laptop
Samsung Laptop

14 ඔක් 3:46 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

samsung mini lap
samsung mini lap

13 ඔක් 9:41 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Samsung Ultrabook NP540U3C
Samsung Ultrabook NP540U3C

12 ඔක් 11:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

Note Book PC
Note Book PC

11 ඔක් 4:08 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

samsung notebook
samsung notebook

10 ඔක් 2:53 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Laptop
Laptop

09 ඔක් 1:53 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

samsung laptop
samsung laptop

08 ඔක් 9:22 පව, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

Laptop N150Plus
Laptop N150Plus

08 ඔක් 5:33 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Laptop
Laptop

08 ඔක් 8:37 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!