මිල (රු)

-

Brand New Ultra Thin Open Box Laptops
Brand New Ultra Thin Open Box Laptops

සාමාජිකයා30 අගෝ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,800

Brand New Ultra Thin Open Box Laptops
Brand New Ultra Thin Open Box Laptops

සාමාජිකයා30 අගෝ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,800

nec 12inch core to do
nec 12inch core to do

සාමාජිකයාඅද 4:29 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,900

E-wis rugged netbook (brand new)
E-wis rugged netbook (brand new)

අද 4:21 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

NEC netbook 10.5 inch
NEC netbook 10.5 inch

අද 2:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

MSI Gaming Laptop
MSI Gaming Laptop

අද 10:19 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

laptop
laptop

ඊයේ 10:02 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

nec laptop
nec laptop

ඊයේ 3:14 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

nec laptop
nec laptop

සාමාජිකයාඊයේ 12:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Laptop INTEL® CORE™ i3
Laptop INTEL® CORE™ i3

සාමාජිකයාඊයේ 12:38 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

nec laptop
nec laptop

සාමාජිකයාඊයේ 12:24 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

Japan i3 Laptop
Japan i3 Laptop

ඊයේ 8:57 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Slim Laptop Windows 10 1.84GHz 4/64GB
Slim Laptop Windows 10 1.84GHz 4/64GB

සාමාජිකයා18 ඔක් 7:56 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

LEC Laptop
LEC Laptop

18 ඔක් 6:03 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

ZED AIR | Quad Core 1.83 GHz
ZED AIR | Quad Core 1.83 GHz

18 ඔක් 2:26 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

Fujitsu laptop
Fujitsu laptop

18 ඔක් 7:57 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

mini laptop
mini laptop

17 ඔක් 6:51 පව, නුවරඑලිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

cor 2 duo laptop
cor 2 duo laptop

17 ඔක් 7:30 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

fujitsu lap
fujitsu lap

17 ඔක් 2:28 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Pc notebook
Pc notebook

16 ඔක් 6:59 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Fujitsu i3 Laptop
Fujitsu i3 Laptop

16 ඔක් 4:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

MSI CX62 6QD
MSI CX62 6QD

16 ඔක් 12:48 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

Notebook lg
Notebook lg

16 ඔක් 8:07 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Singer Laptop X- Series
Singer Laptop X- Series

15 ඔක් 10:48 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

singer laptop
singer laptop

15 ඔක් 12:48 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

core i3laptop
core i3laptop

15 ඔක් 9:25 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!