මිල (රු)

-

MSI U100 Plus NET BOOK
MSI U100 Plus NET BOOK

සාමාජිකයා07 දෙසැ 7:24 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

LG XNOTE X120 NET BOOK
LG XNOTE X120 NET BOOK

සාමාජිකයා07 දෙසැ 7:15 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Core2Dou Laptop
Core2Dou Laptop

ඊයේ 9:14 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,900

Brand New UltraThin Core i3
Brand New UltraThin Core i3

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:43 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,800

Laptop
Laptop

ඊයේ 2:45 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Laptop
Laptop

ඊයේ 1:56 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

FUJITSU FMV BIBLO Core2 Laptop
FUJITSU FMV BIBLO Core2 Laptop

ඊයේ 12:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Asus laptop
Asus laptop

07 දෙසැ 10:33 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

MSI U100 Plus NET BOOK
MSI U100 Plus NET BOOK

සාමාජිකයා07 දෙසැ 7:24 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

LG XNOTE X120 NET BOOK
LG XNOTE X120 NET BOOK

සාමාජිකයා07 දෙසැ 7:15 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Fujitsu core I 3
Fujitsu core I 3

07 දෙසැ 6:17 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Notebook
Notebook

07 දෙසැ 5:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

laptop
laptop

07 දෙසැ 11:01 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

lg lap4
lg lap4

07 දෙසැ 8:33 පෙරවරු, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Nec Laptop
Nec Laptop

06 දෙසැ 7:58 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Core2Duo 2GB Laptop
Core2Duo 2GB Laptop

06 දෙසැ 11:53 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

Compaq Laptop
Compaq Laptop

06 දෙසැ 9:41 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Laptop
Laptop

04 දෙසැ 1:46 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

LG C2D laptop
LG C2D laptop

04 දෙසැ 7:47 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

NEC LAPTOP COMPUTER
NEC LAPTOP COMPUTER

සාමාජිකයා03 දෙසැ 10:59 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

LAPTOP COMPUTER NEC
LAPTOP COMPUTER NEC

සාමාජිකයා03 දෙසැ 9:01 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

Gigabyte Q2440 Core i5 Laptop
Gigabyte Q2440 Core i5 Laptop

03 දෙසැ 3:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Core i7 Gaming Laptop
Core i7 Gaming Laptop

03 දෙසැ 1:12 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 137,000

MSI GE62-2QE Leopard Pro Gaming Laptop
MSI GE62-2QE Leopard Pro Gaming Laptop

03 දෙසැ 12:28 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 133,500

Singer Laptop
Singer Laptop

02 දෙසැ 8:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

Dialog Winpad 10
Dialog Winpad 10

02 දෙසැ 6:15 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

MSI Gaming laptop
MSI Gaming laptop

02 දෙසැ 10:40 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!