මිල (රු)

-

Lenovo Thinkpad L430 Core i5
Lenovo Thinkpad L430 Core i5

සාමාජිකයා08 නොවැ 12:28 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,500

CORE i5 2.5/4GB/320GB/DVD
CORE i5 2.5/4GB/320GB/DVD

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:47 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

**Almost New Condition Lenovo mini Lap
**Almost New Condition Lenovo mini Lap

03 දෙසැ 9:05 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

4 Months used laptop
4 Months used laptop

අද 7:21 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Lenovo G50
Lenovo G50

අද 4:55 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

Lenovo 5th gen Laptop (Windows 10)
Lenovo 5th gen Laptop (Windows 10)

අද 12:55 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

NEW LAPTOP
NEW LAPTOP

ඊයේ 6:05 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Lenovo 6th Gen Core i5/4GB/1TB/Wi10
Lenovo 6th Gen Core i5/4GB/1TB/Wi10

සාමාජිකයාඊයේ 3:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,999

Lenovo Thinkpad T420s Core i5 Laptop
Lenovo Thinkpad T420s Core i5 Laptop

සාමාජිකයාඊයේ 3:32 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

i5 ThinkPad Laptop
i5 ThinkPad Laptop

ඊයේ 7:19 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

6thGen Lenovo Z50 Gaming Laptop 12GB|1TB
6thGen Lenovo Z50 Gaming Laptop 12GB|1TB

07 දෙසැ 10:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

CORE i5 2.5/4GB/320GB/DVD
CORE i5 2.5/4GB/320GB/DVD

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:47 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

Lenovo Core i3 Laptop
Lenovo Core i3 Laptop

06 දෙසැ 10:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

Lenovo Laptop
Lenovo Laptop

06 දෙසැ 9:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

Lenovo 2 in 1 touch laptop
Lenovo 2 in 1 touch laptop

06 දෙසැ 3:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

Computer
Computer

06 දෙසැ 9:41 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Lenovo i5 laptop
Lenovo i5 laptop

06 දෙසැ 9:14 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Core i 5 Laptop
Core i 5 Laptop

05 දෙසැ 7:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

LENOVO I3 4TH GEN LAPTOP
LENOVO I3 4TH GEN LAPTOP

05 දෙසැ 11:45 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Lenovoo Think Pad W520
Lenovoo Think Pad W520

05 දෙසැ 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Lenovo Core i7 Touch Screen Laptop
Lenovo Core i7 Touch Screen Laptop

05 දෙසැ 12:15 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

Lenovo C2D lap
Lenovo C2D lap

04 දෙසැ 7:33 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Lenovo YOGA 500
Lenovo YOGA 500

03 දෙසැ 6:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

Lenova Laptop
Lenova Laptop

සාමාජිකයා03 දෙසැ 3:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Lenova i3 Laptop
Lenova i3 Laptop

02 දෙසැ 9:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

lenovo idipad 100
lenovo idipad 100

02 දෙසැ 8:37 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Lenovo G50-80 - Intel i3 - 8GB - 1TB
Lenovo G50-80 - Intel i3 - 8GB - 1TB

02 දෙසැ 6:44 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!