මිල (රු)

-

DELL E6320 | Core i5 2nd Gen
DELL E6320 | Core i5 2nd Gen

සාමාජිකයා10 ඔක් 12:25 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,800

Dell 15 i3 5th Gen Ex with iphn 6
Dell 15 i3 5th Gen Ex with iphn 6

03 දෙසැ 12:41 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Dell Latitude E6410 | Core i5
Dell Latitude E6410 | Core i5

19 නොවැ 11:24 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,990

dell i3 laptop 5th gen
dell i3 laptop 5th gen

විනාඩි 36 පෙර, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Dell inspiron i5 |wifiI|LED|DVD Lap
Dell inspiron i5 |wifiI|LED|DVD Lap

පැයකට පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

Dell lap top
Dell lap top

ඊයේ 10:31 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Dell Laptop
Dell Laptop

ඊයේ 8:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Dell Laptop
Dell Laptop

ඊයේ 7:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

dell 3543 core i3
dell 3543 core i3

ඊයේ 7:02 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Dell -vostro i5 brandnew. 7th generation
Dell -vostro i5 brandnew. 7th generation

ඊයේ 5:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

Dell Laptop , Core i3 , 4th Generation
Dell Laptop , Core i3 , 4th Generation

ඊයේ 4:30 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Intel core 2 duo  cpu  2.53GHz
Intel core 2 duo cpu 2.53GHz

ඊයේ 3:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Dell I5 Laptop
Dell I5 Laptop

ඊයේ 2:56 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

Dell inspirion i5 3521
Dell inspirion i5 3521

ඊයේ 12:53 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

i3 - 5005U (Black Colour)
i3 - 5005U (Black Colour)

ඊයේ 12:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

Dell 15 i3 5th Gen Ex with iphn 6
Dell 15 i3 5th Gen Ex with iphn 6

03 දෙසැ 12:41 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Dell Inspiron i3 Laptop
Dell Inspiron i3 Laptop

ඊයේ 12:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Laptop
Laptop

ඊයේ 12:35 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Laptop
Laptop

සාමාජිකයාඊයේ 12:33 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,500

DELL CORE i5
DELL CORE i5

සාමාජිකයා05 නොවැ 8:41 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

DELL CORE i5 BUSINESS LAPTOPS
DELL CORE i5 BUSINESS LAPTOPS

සාමාජිකයා21 නොවැ 2:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

Dell Core i5 Laptop |4GB Ram| 500GB Hard
Dell Core i5 Laptop |4GB Ram| 500GB Hard

ඊයේ 10:07 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

17.3" Dell Core i5 Laptop 6GB|640GB
17.3" Dell Core i5 Laptop 6GB|640GB

ඊයේ 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Dell Laptop
Dell Laptop

ඊයේ 9:38 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

DELL CORE i3 BUSINESS LAPTOPS FROM U.S.A
DELL CORE i3 BUSINESS LAPTOPS FROM U.S.A

සාමාජිකයා21 නොවැ 2:18 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,900

DELL i5 laptop
DELL i5 laptop

ඊයේ 8:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

inspiron 15-3521
inspiron 15-3521

04 දෙසැ 9:21 පව, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!