මිල (රු)

-

Dell Inspiron Core i3 LapTop
Dell Inspiron Core i3 LapTop

22 ඔක් 10:17 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

i7 Laptop
i7 Laptop

20 ඔක් 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

Dell i7 5th |8GB|1TB|4GB Gforce
Dell i7 5th |8GB|1TB|4GB Gforce

විනාඩි 45 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,000

Laptop
Laptop

ඊයේ 11:00 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

core i 5 laptop.7th generation
core i 5 laptop.7th generation

ඊයේ 8:58 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

Dell i7 6th Gen. Laptop
Dell i7 6th Gen. Laptop

සාමාජිකයා14 සැප් 10:27 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,000

Dell | I5 | 6th Genaration
Dell | I5 | 6th Genaration

12 ඔක් 11:25 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

Dell Inspiron 15 laptop
Dell Inspiron 15 laptop

ඊයේ 7:00 පව, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

Inspiron 3420 Laptop
Inspiron 3420 Laptop

ඊයේ 6:17 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

Dell N5110
Dell N5110

ඊයේ 5:35 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Dell Latitude | i7 | 4GB | 320 | Nvidia
Dell Latitude | i7 | 4GB | 320 | Nvidia

සාමාජිකයා10 ඔක් 12:15 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,900

Dell Core2Duo Laptops
Dell Core2Duo Laptops

සාමාජිකයා25 සැප් 9:18 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,800

dell 3543 i5 laptop
dell 3543 i5 laptop

ඊයේ 2:53 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

DELL BRAND NEW | i3
DELL BRAND NEW | i3

සාමාජිකයා24 සැප් 11:00 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

DELL CORE TO DUO LAPTOP
DELL CORE TO DUO LAPTOP

සාමාජිකයාඊයේ 2:19 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

i5 3rd Gen Dell Laptop With Warranty
i5 3rd Gen Dell Laptop With Warranty

සාමාජිකයාඊයේ 12:22 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,500

Dell i3 5th Gen|inspiron|New |Fullset
Dell i3 5th Gen|inspiron|New |Fullset

ඊයේ 10:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

Dell i3 4th|4GB|500GB|Slim Lap
Dell i3 4th|4GB|500GB|Slim Lap

ඊයේ 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,500

Dell 5th gen |inspiron 3000 Series
Dell 5th gen |inspiron 3000 Series

ඊයේ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

Dell laptop
Dell laptop

ඊයේ 9:43 පෙරවරු, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Dell laptop
Dell laptop

ඊයේ 8:47 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

fore salle
fore salle

ඊයේ 8:08 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Core 2 Duo Laptop
Core 2 Duo Laptop

ඊයේ 7:01 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

dell laptop ..
dell laptop ..

ඊයේ 6:05 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

DELL Latitude E6320 Core i5
DELL Latitude E6320 Core i5

24 ඔක් 11:04 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Dell 5521 Core i7 (3rd) Laptop 8GB|1TB
Dell 5521 Core i7 (3rd) Laptop 8GB|1TB

24 ඔක් 10:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,990

dell i3+ Laptop
dell i3+ Laptop

24 ඔක් 8:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!