මිල (රු)

-

MacBook Pro 13" Retina & Magic Mouse
MacBook Pro 13" Retina & Magic Mouse

සාමාජිකයා12 ඔක් 9:37 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 124,000

MacBook Pro 13" /2.7GHz/8GB/512FLASH/NEW
MacBook Pro 13" /2.7GHz/8GB/512FLASH/NEW

සාමාජිකයා23 ඔක් 10:39 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 249,500

MacBook Pro 13" / Core i7/ 8GB/ 128SSD
MacBook Pro 13" / Core i7/ 8GB/ 128SSD

අද 12:06 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 106,000

MacBook Pro 13" Retina 128GB
MacBook Pro 13" Retina 128GB

සාමාජිකයා05 ඔක් 11:50 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

MacBook Air 11" 256GB 2014
MacBook Air 11" 256GB 2014

සාමාජිකයා05 ඔක් 12:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 106,000

MacBook Retina 13" 256GB SSD
MacBook Retina 13" 256GB SSD

සාමාජිකයා05 ඔක් 12:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 182,000

Macbook 256GB
Macbook 256GB

ඊයේ 3:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 130,000

Macbook Pro 13"
Macbook Pro 13"

ඊයේ 2:58 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,000

Macbook Core 2 Duo 8GB Ram
Macbook Core 2 Duo 8GB Ram

ඊයේ 7:16 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

Macbook Air 128GB
Macbook Air 128GB

ඊයේ 5:56 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

Apple Macbook Pro 15" 2015
Apple Macbook Pro 15" 2015

ඊයේ 5:23 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

Macbook pro A1278
Macbook pro A1278

26 ඔක් 7:45 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Apple Macbook
Apple Macbook

26 ඔක් 6:11 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

MacBook Air 13" 2014
MacBook Air 13" 2014

26 ඔක් 4:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 110,000

MACBOOK 12" RETINA 2015
MACBOOK 12" RETINA 2015

26 ඔක් 1:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 148,000

MacBook Air 13" 8GB Ram
MacBook Air 13" 8GB Ram

සාමාජිකයා26 ඔක් 10:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 148,000

Mac Book Pro A1270
Mac Book Pro A1270

26 ඔක් 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

Apple MacBook Air 13-inch
Apple MacBook Air 13-inch

25 ඔක් 8:12 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,000

apple air macbook 13-inch
apple air macbook 13-inch

සාමාජිකයා25 ඔක් 5:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 149,000

Apple MacBook Air 128GB 8GB ram
Apple MacBook Air 128GB 8GB ram

සාමාජිකයා25 ඔක් 4:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 140,000

Apple MacBook Air 13" / 2014 Mid
Apple MacBook Air 13" / 2014 Mid

සාමාජිකයා25 ඔක් 2:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 106,000

Apple MacBook Air 13" 8GB | 2015 Latest
Apple MacBook Air 13" 8GB | 2015 Latest

සාමාජිකයා25 ඔක් 2:31 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 127,000

4 GB ram, 320GB Hard disk,
4 GB ram, 320GB Hard disk,

25 ඔක් 2:04 පව, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

MacBook Pro 13" Retina 2013
MacBook Pro 13" Retina 2013

සාමාජිකයා25 ඔක් 12:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 137,000

MacBook Pro 13" 2012 Mid
MacBook Pro 13" 2012 Mid

සාමාජිකයා25 ඔක් 11:32 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

MacBook Air 13" 8GB Ram 2015
MacBook Air 13" 8GB Ram 2015

සාමාජිකයා25 ඔක් 11:13 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

MacBook Core 2 Duo
MacBook Core 2 Duo

25 ඔක් 1:11 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!