මිල (රු)

-

Core2Duo Laptop
Core2Duo Laptop

විනාඩි 32 පෙර, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

acer laptop
acer laptop

ඊයේ 5:20 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Acer ZG5 Laptop
Acer ZG5 Laptop

ඊයේ 4:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

Acer aspire Laptop
Acer aspire Laptop

ඊයේ 4:18 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Laptop
Laptop

ඊයේ 12:58 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Acer NoteBook
Acer NoteBook

ඊයේ 10:40 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

Acer E5-574
Acer E5-574

ඊයේ 10:22 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

i3 2348
i3 2348

ඊයේ 2:05 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

laptop
laptop

09 දෙසැ 3:56 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,500

unused Acer Aspire E 15 lapotop
unused Acer Aspire E 15 lapotop

09 දෙසැ 12:06 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Acer ASPIRE One D255
Acer ASPIRE One D255

09 දෙසැ 12:45 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Acer i5 7th gen, 8GB Ram,
Acer i5 7th gen, 8GB Ram,

08 දෙසැ 11:18 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,900

acer aspire f15 i7
acer aspire f15 i7

08 දෙසැ 5:38 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

Acer i5 7th Gen LapTop (E5 575G)
Acer i5 7th Gen LapTop (E5 575G)

07 දෙසැ 10:42 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,900

acer laptop e15
acer laptop e15

07 දෙසැ 10:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,500

Acer Intel Dual Core laptop
Acer Intel Dual Core laptop

07 දෙසැ 7:45 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

Acer Aspire E5-574 Core i3 6th
Acer Aspire E5-574 Core i3 6th

07 දෙසැ 11:53 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,500

Acer Laptop
Acer Laptop

06 දෙසැ 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

Acer i3 Laptop 7Gen
Acer i3 Laptop 7Gen

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:58 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,900

Laptop
Laptop

05 දෙසැ 4:36 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Acer i5 Laptop 6Gen
Acer i5 Laptop 6Gen

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:36 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,900

acer i5 / E5-575G 7 genaration
acer i5 / E5-575G 7 genaration

05 දෙසැ 4:03 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

Brand new aver laptop
Brand new aver laptop

05 දෙසැ 3:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,000

Core i5 Laptop
Core i5 Laptop

05 දෙසැ 12:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

Acer i5 laptop
Acer i5 laptop

05 දෙසැ 12:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!