මිල (රු)

-

Brand New 4th Gen i7 Laptop
Brand New 4th Gen i7 Laptop

සාමාජිකයා20 ඔක් 1:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Acer Laptops With Nvidia Graphics
Acer Laptops With Nvidia Graphics

සාමාජිකයා19 ඔක් 6:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,999

Acer Aspire E5-574 i3 6th Gen Notebook
Acer Aspire E5-574 i3 6th Gen Notebook

විනාඩි 7 පෙර, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,999

ACER i5 6th gen /8GB/1TB
ACER i5 6th gen /8GB/1TB

විනාඩි 16 පෙර, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 72,500

Acer 17.3'' laptop
Acer 17.3'' laptop

අද 9:04 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Core i3 Laptop
Core i3 Laptop

සාමාජිකයා18 ඔක් 6:26 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

ACER i5 6th gen /8GB/1TB
ACER i5 6th gen /8GB/1TB

සාමාජිකයා30 සැප් 9:50 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

Acer i5 8 GB laptop
Acer i5 8 GB laptop

අද 4:59 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

acer i5 laptop
acer i5 laptop

අද 12:34 පව, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

aspire 4741g laptop
aspire 4741g laptop

අද 11:32 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Acer i5(2nd Gen)/8GB/64GB SSD  laptop
Acer i5(2nd Gen)/8GB/64GB SSD laptop

සාමාජිකයාඅද 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Acer i5GHz (2nd Gen)/8GB /500GB  Laptop
Acer i5GHz (2nd Gen)/8GB /500GB Laptop

සාමාජිකයාඅද 10:55 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Acer Aspire one D257
Acer Aspire one D257

ඊයේ 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Acer Core i3 laptop
Acer Core i3 laptop

ඊයේ 8:35 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Brand New Core i3 6th Gen
Brand New Core i3 6th Gen

22 ඔක් 3:29 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,999

Acer aspire e5 - 575 Laptop
Acer aspire e5 - 575 Laptop

22 ඔක් 10:54 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

acer aspire oneD255E
acer aspire oneD255E

21 ඔක් 9:01 පව, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Acer i3 4th generation laptop
Acer i3 4th generation laptop

21 ඔක් 8:06 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

acer aspire E5 575G
acer aspire E5 575G

21 ඔක් 10:40 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Acer Aspire i5 6th Gen E5-575G
Acer Aspire i5 6th Gen E5-575G

21 ඔක් 8:49 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Acer Core 2 Duo Laptop
Acer Core 2 Duo Laptop

සාමාජිකයා20 ඔක් 5:31 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Packard bell
Packard bell

20 ඔක් 2:42 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

Brand New 3rd Gen laptop
Brand New 3rd Gen laptop

සාමාජිකයා20 ඔක් 1:28 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Brand New 4th Gen i7 Laptop
Brand New 4th Gen i7 Laptop

සාමාජිකයා20 ඔක් 1:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Acer Laptop
Acer Laptop

20 ඔක් 1:14 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Acer Laptops With Nvidia Graphics
Acer Laptops With Nvidia Graphics

සාමාජිකයා19 ඔක් 6:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,999

Acer Core i3 5th Gen Laptop 3GB VGA
Acer Core i3 5th Gen Laptop 3GB VGA

19 ඔක් 4:04 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!