මිල (රු)

-

Intel Quad Core 2.83GHz 12M DDR3 PC
Intel Quad Core 2.83GHz 12M DDR3 PC

සාමාජිකයා06 දෙසැ 1:01 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

Dual Core Lap/2G/160G
Dual Core Lap/2G/160G

03 දෙසැ 1:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,900

Pc.......
Pc.......

ඊයේ 10:25 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

CORE 2 QUAD 2.67 GAMING COMPUTERS
CORE 2 QUAD 2.67 GAMING COMPUTERS

සාමාජිකයා25 නොවැ 8:52 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

intel i5 desktop computer
intel i5 desktop computer

ඊයේ 3:29 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 88,000

core 2 duo
core 2 duo

ඊයේ 1:43 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

dual-core 2.60GHz PC
dual-core 2.60GHz PC

ඊයේ 12:38 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Computer & Any Config PC (Kiribathgoda)
Computer & Any Config PC (Kiribathgoda)

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:46 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,950

Intel pentium4 3.0Ghz
Intel pentium4 3.0Ghz

ඊයේ 11:07 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,700

Core2Quad Computer
Core2Quad Computer

ඊයේ 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

intel i5 desktop pc
intel i5 desktop pc

ඊයේ 9:54 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Dual Core Lap/2G/160G
Dual Core Lap/2G/160G

03 දෙසැ 1:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,900

price Core i5 Laps/4GB/160GB
price Core i5 Laps/4GB/160GB

සාමාජිකයා03 දෙසැ 1:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,900

core2 dou
core2 dou

06 දෙසැ 9:01 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

INTEL 4TH DUEL CORE   DESKTOP
INTEL 4TH DUEL CORE DESKTOP

06 දෙසැ 8:55 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Desktop PC fullset with table.
Desktop PC fullset with table.

06 දෙසැ 3:55 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

i5 3470Gaming pc
i5 3470Gaming pc

06 දෙසැ 3:41 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

Core i3 4th generation
Core i3 4th generation

06 දෙසැ 3:28 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

Dual core Fullset Pc
Dual core Fullset Pc

06 දෙසැ 2:43 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Intel Quad Core 2.83GHz 12M DDR3 PC
Intel Quad Core 2.83GHz 12M DDR3 PC

සාමාජිකයා06 දෙසැ 1:01 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

*WINDOWS 10 +ANDROID TABLET PC
*WINDOWS 10 +ANDROID TABLET PC

06 දෙසැ 9:17 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,999

Brand new 4G Tab
Brand new 4G Tab

05 දෙසැ 7:35 පව, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

gaming pc
gaming pc

05 දෙසැ 10:36 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

Computer
Computer

05 දෙසැ 6:55 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

core i7 Gaming PC and 24 Inch Monitor
core i7 Gaming PC and 24 Inch Monitor

05 දෙසැ 12:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

Core 2 Duo 2.9 pc
Core 2 Duo 2.9 pc

04 දෙසැ 8:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

core 2 duo cpu
core 2 duo cpu

04 දෙසැ 8:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!