මිල (රු)

-

Computer i3 Gaming PC Core2Quad & Any PC
Computer i3 Gaming PC Core2Quad & Any PC

සාමාජිකයා11 සැප් 2:19 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,300

i3/Gaming PC/Core2Quad & Any Computer
i3/Gaming PC/Core2Quad & Any Computer

සාමාජිකයා15 සැප් 11:31 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,950

_NEC Light weight Laptops 2GB-DDR3/160GB
_NEC Light weight Laptops 2GB-DDR3/160GB

සාමාජිකයා20 සැප් 10:10 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,900

Intel i3 Desktop Computer
Intel i3 Desktop Computer

විනාඩි 41 පෙර, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Core i3
Core i3

14 ඔක් 12:38 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

INTEL CORE I7 2.8 (8M) -4GB COMPUTER
INTEL CORE I7 2.8 (8M) -4GB COMPUTER

සාමාජිකයාඊයේ 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Core2Duo Full Set Computer & Any PC
Core2Duo Full Set Computer & Any PC

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,750

i3 Gaming PC & Any Configuration PC
i3 Gaming PC & Any Configuration PC

සාමාජිකයා07 ඔක් 12:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

Full Set Computer & Any Configuration PC
Full Set Computer & Any Configuration PC

සාමාජිකයා30 සැප් 12:09 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,850

Dual core pc
Dual core pc

ඊයේ 2:16 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

samsung computer
samsung computer

ඊයේ 11:55 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

CORE 2 DUO DESKTOP.
CORE 2 DUO DESKTOP.

ඊයේ 9:57 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

INTEL QUAD CORE CPU 2.4GHz/8MB
INTEL QUAD CORE CPU 2.4GHz/8MB

සාමාජිකයා04 ඔක් 1:37 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

intel computer
intel computer

ඊයේ 8:34 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

gaming pc with lcd monitor
gaming pc with lcd monitor

21 ඔක් 6:24 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

i3 Computer
i3 Computer

සාමාජිකයා21 ඔක් 5:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

pc ......
pc ......

20 ඔක් 10:17 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Duwel core computer
Duwel core computer

20 ඔක් 8:15 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

INTEL CORE 2 DUO 3.0(6M) COMPUTERS
INTEL CORE 2 DUO 3.0(6M) COMPUTERS

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:45 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

core 2 quad 2.4 Ghz gaming pc ful set
core 2 quad 2.4 Ghz gaming pc ful set

20 ඔක් 10:24 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Computer full set
Computer full set

20 ඔක් 10:11 පෙරවරු, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

Desktop Computer
Desktop Computer

20 ඔක් 9:40 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

pantiam 4
pantiam 4

20 ඔක් 9:06 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,750

Computer Full Set
Computer Full Set

20 ඔක් 12:59 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

Core i3 computer
Core i3 computer

19 ඔක් 10:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Gaming Computer with 3d vision
Gaming Computer with 3d vision

19 ඔක් 8:22 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 175,000

High End i3 6Gen Gaming pc
High End i3 6Gen Gaming pc

19 ඔක් 5:52 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!