මිල (රු)

-

Core I5, 5th Gen, 8gb Ram, 4gb Vga
Core I5, 5th Gen, 8gb Ram, 4gb Vga

04 දෙසැ 12:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

HP Pavilion core i 7
HP Pavilion core i 7

සාමාජිකයා04 නොවැ 10:47 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,900

Hp elitebook 8440p
Hp elitebook 8440p

විනාඩි 21 පෙර, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Hp EliteBook 8460p | Core i5 2nd Gen
Hp EliteBook 8460p | Core i5 2nd Gen

සාමාජිකයා19 නොවැ 11:20 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,990

HP Pavilion TouchSmart Notebook PC
HP Pavilion TouchSmart Notebook PC

ඊයේ 11:24 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

HP Compaq 6200 Core i3 Desktop Computer
HP Compaq 6200 Core i3 Desktop Computer

ඊයේ 10:59 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

HP Probook Core i5 6560b
HP Probook Core i5 6560b

ඊයේ 10:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,990

Laptop
Laptop

ඊයේ 10:36 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

HP Pavilion
HP Pavilion

ඊයේ 10:29 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

dual core computer
dual core computer

ඊයේ 9:32 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

intel core 2 duo pc
intel core 2 duo pc

ඊයේ 9:28 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

HP Laptop
HP Laptop

ඊයේ 8:54 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Hp Dual Core Computers
Hp Dual Core Computers

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,750

HP Core i3 3.07Ghz
HP Core i3 3.07Ghz

ඊයේ 7:34 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

HP Pavilion G6 core i5 4gb
HP Pavilion G6 core i5 4gb

ඊයේ 5:55 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

Hp Core2Duo Computer
Hp Core2Duo Computer

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,900

laptop
laptop

ඊයේ 4:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

HP Sleekbook 15
HP Sleekbook 15

ඊයේ 4:39 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

HP Pavilin dv5
HP Pavilin dv5

ඊයේ 4:39 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

HP i3 Laptop
HP i3 Laptop

සාමාජිකයාඊයේ 4:22 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,500

i3 laptop
i3 laptop

ඊයේ 4:21 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

HP i5 Laptop
HP i5 Laptop

සාමාජිකයාඊයේ 4:17 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 81,000

Dell HP Brand New Laptop(Kiribathgoda)
Dell HP Brand New Laptop(Kiribathgoda)

සාමාජිකයා03 දෙසැ 4:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,300

HP slate 7 HD Tablet
HP slate 7 HD Tablet

ඊයේ 3:50 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

HP CO 2 DO 4GB/250GB/1GB VGA
HP CO 2 DO 4GB/250GB/1GB VGA

සාමාජිකයාඊයේ 3:31 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,900

HP Probook i5
HP Probook i5

ඊයේ 2:41 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

HP Core 2 Duo 3.0GHz 6M,320GB,2GB PC
HP Core 2 Duo 3.0GHz 6M,320GB,2GB PC

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:28 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,800

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!