මිල (රු)

-

Samsung Core 2 Duo PC
Samsung Core 2 Duo PC

විනාඩි 14 පෙර, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

Computer CORE 2 DO
Computer CORE 2 DO

පැයකට පෙර, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Samsung PC
Samsung PC

ඊයේ 5:02 පව, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

gaming pc core 2 duo
gaming pc core 2 duo

ඊයේ 1:30 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

omputer pemtium d
omputer pemtium d

ඊයේ 8:20 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Samsung Computer
Samsung Computer

23 ඔක් 8:20 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

core 2 duo computer full set
core 2 duo computer full set

23 ඔක් 10:00 පෙරවරු, හම්බන්තොට, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Intel Core 2 Duo Computer
Intel Core 2 Duo Computer

23 ඔක් 8:44 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,800

Samsung computer
Samsung computer

22 ඔක් 1:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Dual core 2.00 Ghz black
Dual core 2.00 Ghz black

22 ඔක් 9:44 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

core2dou 2gb ram 1gb vga cpu
core2dou 2gb ram 1gb vga cpu

22 ඔක් 8:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

dual core pc
dual core pc

21 ඔක් 8:26 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

Core2do PC
Core2do PC

21 ඔක් 5:01 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,900

PENTIUM D COMPUTER SALE
PENTIUM D COMPUTER SALE

21 ඔක් 3:00 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,850

samsung core2duo PC
samsung core2duo PC

21 ඔක් 2:12 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,200

core 2 duo desktop
core 2 duo desktop

20 ඔක් 11:35 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

full set computer
full set computer

20 ඔක් 10:08 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Desktop PC Full Set
Desktop PC Full Set

20 ඔක් 12:59 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

samsung cpu
samsung cpu

19 ඔක් 2:25 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

p4 full set computer
p4 full set computer

18 ඔක් 2:02 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

computer
computer

18 ඔක් 1:02 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

computer cor 2 do fullset
computer cor 2 do fullset

18 ඔක් 8:12 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Samsung Desktop computer
Samsung Desktop computer

17 ඔක් 8:00 පව, කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

Samsung PC
Samsung PC

17 ඔක් 3:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

core II PC Full set
core II PC Full set

17 ඔක් 12:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!