මිල (රු)

-

dekstop computer
dekstop computer

ඊයේ 4:17 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

cmptr co 2 du
cmptr co 2 du

ඊයේ 2:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

Desktop Computer
Desktop Computer

03 දෙසැ 9:41 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Samsung  Core 2do
Samsung Core 2do

03 දෙසැ 9:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

p4 desktop computer
p4 desktop computer

03 දෙසැ 7:33 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

core 2 duo  pc
core 2 duo pc

03 දෙසැ 7:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Core2 Duo Computer
Core2 Duo Computer

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,750

core2dou 1gb VGA  pc
core2dou 1gb VGA pc

03 දෙසැ 8:23 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Pantiam D
Pantiam D

03 දෙසැ 7:58 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

Samsung PC
Samsung PC

02 දෙසැ 6:39 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Core2do Full Set
Core2do Full Set

02 දෙසැ 1:58 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Samsung Q8200 PC with Seperate 2GB VGA
Samsung Q8200 PC with Seperate 2GB VGA

01 දෙසැ 9:38 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

P IV 3.0
P IV 3.0

01 දෙසැ 4:23 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

DESKTOP SAMSUNG CORE 2 DUO
DESKTOP SAMSUNG CORE 2 DUO

01 දෙසැ 12:26 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Samsung Core 2 Duo Tower PC
Samsung Core 2 Duo Tower PC

සාමාජිකයා01 දෙසැ 11:32 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

pentium 4 pc.
pentium 4 pc.

29 නොවැ 9:21 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

core 2 due computer
core 2 due computer

29 නොවැ 9:52 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

p4 desktop
p4 desktop

29 නොවැ 7:45 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

Dual Core Cpu
Dual Core Cpu

28 නොවැ 7:23 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

Desktop Intel Pentium D Computer
Desktop Intel Pentium D Computer

සාමාජිකයා28 නොවැ 2:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

core 2 due
core 2 due

28 නොවැ 1:00 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

duo core2 pc full set
duo core2 pc full set

28 නොවැ 10:07 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

computer fulset lg cor 2 do
computer fulset lg cor 2 do

28 නොවැ 7:05 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

GAMING COMPUTER
GAMING COMPUTER

27 නොවැ 8:07 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

p4 samsung desktop
p4 samsung desktop

27 නොවැ 6:57 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!