මිල (රු)

-

Core 2 Do 3.0 / 2 GB / 250 GB Tower PC
Core 2 Do 3.0 / 2 GB / 250 GB Tower PC

සාමාජිකයා27 ඔක් 4:31 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,450

DDR2 Core 2 Duo G41 & 2GB, 250GB CPU
DDR2 Core 2 Duo G41 & 2GB, 250GB CPU

සාමාජිකයා29 නොවැ 12:30 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

hcl mini pc
hcl mini pc

අද 2:38 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)
CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)

සාමාජිකයා24 ඔක් 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,900

Core2Duo  Fujitsu CPU
Core2Duo Fujitsu CPU

සාමාජිකයාඅද 10:28 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Computer core 2 duo 250gb
Computer core 2 duo 250gb

අද 10:22 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,200

i3 Pc
i3 Pc

අද 8:10 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

DESKTOP COMPUTER C2D 2.4
DESKTOP COMPUTER C2D 2.4

සාමාජිකයාඊයේ 8:58 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

pentium 4 PC
pentium 4 PC

ඊයේ 7:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,900

i3 Desktop computer
i3 Desktop computer

ඊයේ 6:16 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Core i5 6th Gen Desktop PC
Core i5 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයා26 ඔක් 3:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

Core i3 6th Gen Desktop PC
Core i3 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයා26 ඔක් 3:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

core2 duo
core2 duo

ඊයේ 1:41 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

විකිණීම සදහා
විකිණීම සදහා

ඊයේ 11:57 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Gaming Computer
Gaming Computer

ඊයේ 10:15 පෙරවරු, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

singare lapetop
singare lapetop

ඊයේ 8:15 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Desktop PC Full Set
Desktop PC Full Set

ඊයේ 1:58 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

LG Dual core
LG Dual core

02 දෙසැ 7:38 පව, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

computer
computer

02 දෙසැ 7:06 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

GAMEING PC
GAMEING PC

02 දෙසැ 12:21 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,500

Gaming pc
Gaming pc

02 දෙසැ 12:11 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

core 2 duo gaming computer
core 2 duo gaming computer

02 දෙසැ 12:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,900

Q9400 GAMING FULLSET
Q9400 GAMING FULLSET

02 දෙසැ 11:59 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,200

Dualcore PC
Dualcore PC

02 දෙසැ 10:37 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

gaming pc
gaming pc

02 දෙසැ 8:10 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

I3 gaming PC
I3 gaming PC

01 දෙසැ 4:40 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Desktop Computer
Desktop Computer

01 දෙසැ 4:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!