මිල (රු)

-

core 2 Do 3.0 / 4 GB / 500 GB Viper
core 2 Do 3.0 / 4 GB / 500 GB Viper

සාමාජිකයා05 ඔක් 3:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Computer Monitor
Computer Monitor

අද 10:08 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,200

dual core computer
dual core computer

අද 2:09 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Intel Core i3 4th Generation PC
Intel Core i3 4th Generation PC

ඊයේ 10:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Computers for lowest Price!
Computers for lowest Price!

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,500

i3 3.10GHz Computer
i3 3.10GHz Computer

ඊයේ 4:17 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

computer with mouse and keyboard
computer with mouse and keyboard

ඊයේ 3:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)
CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)

සාමාජිකයා24 ඔක් 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,900

black
black

ඊයේ 10:54 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

Radeon hd 4890 1gb 256-bit DDR5 vga
Radeon hd 4890 1gb 256-bit DDR5 vga

ඊයේ 9:39 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

Core i3 3.50GHz 4th generation PC
Core i3 3.50GHz 4th generation PC

ඊයේ 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,999

desktop computer
desktop computer

ඊයේ 8:58 පෙරවරු, වවුනියාව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 250,000

Core2Duo2.63Ghz+LCD+Full set
Core2Duo2.63Ghz+LCD+Full set

සාමාජිකයා24 ඔක් 5:04 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

Intel Core i3 Desktop Computer
Intel Core i3 Desktop Computer

24 ඔක් 4:07 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

dual core computer
dual core computer

24 ඔක් 2:41 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

BEST FOR GAMING
BEST FOR GAMING

24 ඔක් 11:00 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Computer
Computer

24 ඔක් 11:00 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Intel Core 2 Duo 2.3
Intel Core 2 Duo 2.3

23 ඔක් 11:21 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Core i3 Computer
Core i3 Computer

23 ඔක් 9:16 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

I3 SUPERB PC
I3 SUPERB PC

23 ඔක් 6:38 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

4th gen gaming PC
4th gen gaming PC

23 ඔක් 5:46 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Desktop Full Set
Desktop Full Set

23 ඔක් 4:06 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Computer
Computer

22 ඔක් 3:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Core2duo 2.33ghz 2GB
Core2duo 2.33ghz 2GB

22 ඔක් 12:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

system only
system only

21 ඔක් 4:17 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

Dual Core 2.70 GHz
Dual Core 2.70 GHz

21 ඔක් 3:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!