මිල (රු)

-

M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD
M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,900

C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU
C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU

සාමාජිකයා28 නොවැ 5:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD
M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,900

Computers i3 (Bulk Seller)
Computers i3 (Bulk Seller)

සාමාජිකයා27 නොවැ 1:53 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

Core2duo Desktop
Core2duo Desktop

ඊයේ 6:45 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU
C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU

සාමාජිකයා28 නොවැ 5:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Lenovo Desktop
Lenovo Desktop

ඊයේ 5:06 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Full Set DDR3 C2D3.1Gh
Full Set DDR3 C2D3.1Gh

සාමාජිකයා01 දෙසැ 8:17 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Lenovo Tiny Computer
Lenovo Tiny Computer

29 නොවැ 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Computer
Computer

28 නොවැ 4:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

computer cor 2 do ddr 3 3.0
computer cor 2 do ddr 3 3.0

28 නොවැ 7:07 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Original Lenovo ThinkCentre M91e Core i5
Original Lenovo ThinkCentre M91e Core i5

27 නොවැ 4:34 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

lenovo dual core
lenovo dual core

සාමාජිකයා23 නොවැ 1:26 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,800

Core i3 Desktops
Core i3 Desktops

17 නොවැ 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,900

dual core pc
dual core pc

16 නොවැ 7:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

quad core 2 processor
quad core 2 processor

15 නොවැ 9:02 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

i3 Desktop Computer
i3 Desktop Computer

සාමාජිකයා10 නොවැ 5:41 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

LENOVO C2D 3.0/2GB/160GB/DVD/17"LCD
LENOVO C2D 3.0/2GB/160GB/DVD/17"LCD

සාමාජිකයා09 නොවැ 3:01 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Lenovo MT-m9960 Tower | C2D 2.93
Lenovo MT-m9960 Tower | C2D 2.93

සාමාජිකයා06 නොවැ 12:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,800

intel core2 duo computer
intel core2 duo computer

05 නොවැ 1:52 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Lenovo Dual Core Computers
Lenovo Dual Core Computers

සාමාජිකයා02 නොවැ 3:57 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,800

CORE 2 QUAD
CORE 2 QUAD

02 නොවැ 3:21 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

CORE 2 QUAD 2.8GHZ/12MB CACHE FAST CPU
CORE 2 QUAD 2.8GHZ/12MB CACHE FAST CPU

සාමාජිකයා02 නොවැ 2:24 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,900

Lenovo PC High Spec
Lenovo PC High Spec

02 නොවැ 8:55 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

lenovo monitor
lenovo monitor

27 ඔක් 10:22 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

Core2Duo 2.4ghz|2GB\160GB/250GB
Core2Duo 2.4ghz|2GB\160GB/250GB

සාමාජිකයා25 ඔක් 2:51 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Core2 duo
Core2 duo

සාමාජිකයා25 ඔක් 11:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,200

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!