මිල (රු)

-

C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU
C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU

සාමාජිකයා30 සැප් 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,999

Lenovo Core i3 Desktops with 8GB /500 GB
Lenovo Core i3 Desktops with 8GB /500 GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,980

Core2Duo 2.4ghz|2GB\160GB/250GB
Core2Duo 2.4ghz|2GB\160GB/250GB

සාමාජිකයාඊයේ 2:51 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

black tower
black tower

ඊයේ 11:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,200

Core2duo 3.0ghz |2GB DDR3 | 250GB
Core2duo 3.0ghz |2GB DDR3 | 250GB

සාමාජිකයා21 සැප් 11:42 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

17"LenovoCor2Duo3.1ghz 6m 4GBDDR3|250GB|
17"LenovoCor2Duo3.1ghz 6m 4GBDDR3|250GB|

සාමාජිකයා10 ඔක් 12:41 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

Lenovo Computer
Lenovo Computer

21 ඔක් 8:06 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

computer fullset ddr 3
computer fullset ddr 3

18 ඔක් 8:16 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Core 2 dou 3.0GHz
Core 2 dou 3.0GHz

17 ඔක් 12:22 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

Core i5 Computer
Core i5 Computer

13 ඔක් 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Core 2 duo fullset computer
Core 2 duo fullset computer

09 ඔක් 9:24 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,700

Core 2 duo fullset computer
Core 2 duo fullset computer

08 ඔක් 12:46 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

Lenovo M58 Core 2 Duo Tower
Lenovo M58 Core 2 Duo Tower

07 ඔක් 3:54 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

Lenovo M58 Core 2 Duo Tower
Lenovo M58 Core 2 Duo Tower

07 ඔක් 3:52 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD
M58 tower-core2duo 3Ghz/2G-DDR3/200G/DVD

සාමාජිකයා06 ඔක් 9:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,900

Core 2 duo computer fullset
Core 2 duo computer fullset

06 ඔක් 1:48 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

IBM CORE 2 DUO (LFL)
IBM CORE 2 DUO (LFL)

06 ඔක් 12:46 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

Core 2 duo 3GHZ CPU
Core 2 duo 3GHZ CPU

04 ඔක් 2:52 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Lenovo dual core computers
Lenovo dual core computers

02 ඔක් 3:15 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

Gaming Desktop with monitor
Gaming Desktop with monitor

02 ඔක් 2:12 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

desktop computer
desktop computer

30 සැප් 5:24 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

core 2 dou 2.60hz

30 සැප් 4:01 පව, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU
C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU

සාමාජිකයා30 සැප් 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,999

Core2duo DDR3 2GB|250GB
Core2duo DDR3 2GB|250GB

සාමාජිකයා29 සැප් 1:35 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,250

Core 2 Duo 2.8GHz Complete
Core 2 Duo 2.8GHz Complete

24 සැප් 2:55 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

DDR3 -USA Lenovo core2du 3ghz/2GB/160GB
DDR3 -USA Lenovo core2du 3ghz/2GB/160GB

සාමාජිකයා22 සැප් 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,900

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!