මිල (රු)

-

i3/Gaming PC/Core2Quad & Any Computer
i3/Gaming PC/Core2Quad & Any Computer

සාමාජිකයා15 සැප් 11:31 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,950

i3 Computer
i3 Computer

සාමාජිකයා21 ඔක් 5:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

Core i3
Core i3

14 ඔක් 12:38 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Intel core 2 cpu computer
Intel core 2 cpu computer

ඊයේ 7:42 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

i7 WORKSTATION
i7 WORKSTATION

ඊයේ 7:42 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Core2Duo Full Set Computer & Any PC
Core2Duo Full Set Computer & Any PC

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,750

INTEL CORE I7 2.8 (8M) -4GB COMPUTER
INTEL CORE I7 2.8 (8M) -4GB COMPUTER

සාමාජිකයා22 ඔක් 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

i3 Gaming PC & Any Configuration PC
i3 Gaming PC & Any Configuration PC

සාමාජිකයා07 ඔක් 12:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

i5 6TH Gen PC
i5 6TH Gen PC

ඊයේ 2:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

Computer PIV - i3 Any PC Kiribathgoda
Computer PIV - i3 Any PC Kiribathgoda

සාමාජිකයා25 ඔක් 4:18 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,300

Core i7 High Speed PC
Core i7 High Speed PC

ඊයේ 11:23 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

Core 2 quad gaming pc
Core 2 quad gaming pc

ඊයේ 7:13 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

intel core i3 ram4gb
intel core i3 ram4gb

ඊයේ 6:50 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Core i7 Graphics Desktop
Core i7 Graphics Desktop

26 ඔක් 7:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Core i3 3rd Gen 3.4GHz,500GB,4GB PC
Core i3 3rd Gen 3.4GHz,500GB,4GB PC

සාමාජිකයා26 ඔක් 12:54 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

core i3 3rd gen cooler cpu
core i3 3rd gen cooler cpu

26 ඔක් 11:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Processer core 2 duo 3.0 6M Computer
Processer core 2 duo 3.0 6M Computer

26 ඔක් 10:33 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

core i3 rd gen
core i3 rd gen

25 ඔක් 10:17 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Duel core
Duel core

25 ඔක් 8:02 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

i7 Pc with Inwin super casing
i7 Pc with Inwin super casing

25 ඔක් 6:19 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

COMPUTER WITH MONITOR
COMPUTER WITH MONITOR

සාමාජිකයා25 ඔක් 5:24 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Dual core 3rd Genaration
Dual core 3rd Genaration

25 ඔක් 4:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

i5 6th gen black desktop
i5 6th gen black desktop

25 ඔක් 2:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

P4 Desktop PC
P4 Desktop PC

24 ඔක් 7:24 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Intel P4 3.0
Intel P4 3.0

24 ඔක් 6:04 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

Intel dekstop g43/45 series
Intel dekstop g43/45 series

24 ඔක් 1:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Dual Core FullSet Computer
Dual Core FullSet Computer

24 ඔක් 11:47 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!