මිල (රු)

-

MSI Quad Core 2.83GHz 12M DDR3 Tower PC
MSI Quad Core 2.83GHz 12M DDR3 Tower PC

සාමාජිකයා24 නොවැ 12:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

INTEL CORE I7 3.4 (8M) 2nd -4GB COMPUTER
INTEL CORE I7 3.4 (8M) 2nd -4GB COMPUTER

සාමාජිකයා22 ඔක් 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

core i7 Gaming PC and 24 Inch Monitor
core i7 Gaming PC and 24 Inch Monitor

අද 12:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

Core 2 Duo 2.9 pc
Core 2 Duo 2.9 pc

ඊයේ 8:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

core 2 duo cpu
core 2 duo cpu

ඊයේ 8:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Desktop Computer
Desktop Computer

ඊයේ 6:16 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Computer with full set
Computer with full set

ඊයේ 4:31 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Computer & Any Config PC (Kiribathgoda)
Computer & Any Config PC (Kiribathgoda)

සාමාජිකයා30 නොවැ 9:46 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,950

3Ghz CORE 2 DOU
3Ghz CORE 2 DOU

ඊයේ 11:08 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,750

2.2Ghz CORE 2 DOU CPU
2.2Ghz CORE 2 DOU CPU

ඊයේ 11:01 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,250

i3 Computer (KIRIBATHGODA)
i3 Computer (KIRIBATHGODA)

සාමාජිකයා26 නොවැ 11:32 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

CORE 2 QUAD GAMING PC
CORE 2 QUAD GAMING PC

ඊයේ 8:31 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

CORE I5 2ND GEN SYSTEM
CORE I5 2ND GEN SYSTEM

ඊයේ 6:50 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Used Computer
Used Computer

03 දෙසැ 7:35 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Computer
Computer

03 දෙසැ 3:58 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

Dual-Core E5700 full set computer
Dual-Core E5700 full set computer

03 දෙසැ 12:13 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Desktop Computer
Desktop Computer

03 දෙසැ 11:12 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Computer
Computer

03 දෙසැ 9:28 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Computer
Computer

03 දෙසැ 9:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Full set desktop computer
Full set desktop computer

03 දෙසැ 8:48 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

I3 FULL SET
I3 FULL SET

03 දෙසැ 8:24 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

i5 3Gen Gaming pc
i5 3Gen Gaming pc

02 දෙසැ 7:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

core i3  desktop computer
core i3 desktop computer

02 දෙසැ 6:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Core i7 gaming pc
Core i7 gaming pc

02 දෙසැ 4:59 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 136,000

desktop pc
desktop pc

02 දෙසැ 3:23 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

core 2 quad 2.33 ghz computers
core 2 quad 2.33 ghz computers

02 දෙසැ 9:55 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,999

Pentium D Computer
Pentium D Computer

02 දෙසැ 7:22 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!