මිල (රු)

-

Hp Dual Core Computers
Hp Dual Core Computers

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,750

*hp DC7900-Core2Duo 3Ghz Mini tower
*hp DC7900-Core2Duo 3Ghz Mini tower

12 නොවැ 2:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,700

HP Desktop Complete set
HP Desktop Complete set

අද 9:03 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Hp Dual Core Computers
Hp Dual Core Computers

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,750

HP Core 2 Duo Tower Full Set
HP Core 2 Duo Tower Full Set

අද 7:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Hp Core2Duo Computer
Hp Core2Duo Computer

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,900

UK imported hp Dx7400-tower Co2Du-2.9Ghz
UK imported hp Dx7400-tower Co2Du-2.9Ghz

අද 1:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

HP DC5800 Quad Core 12M Cache Tower PC
HP DC5800 Quad Core 12M Cache Tower PC

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:28 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

dual core computer
dual core computer

අද 11:50 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

HP XEON WORKSTATION
HP XEON WORKSTATION

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

Core2Duo Full Set
Core2Duo Full Set

සාමාජිකයා26 නොවැ 2:16 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

*hp DC7900-Core2Duo 3Ghz Mini tower
*hp DC7900-Core2Duo 3Ghz Mini tower

12 නොවැ 2:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,700

Core2QUAD 12mcache4GBDDR3|320GB|2GB
Core2QUAD 12mcache4GBDDR3|320GB|2GB

සාමාජිකයා30 ඔක් 9:13 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

CORE2DUO 2GB|160GB
CORE2DUO 2GB|160GB

සාමාජිකයා23 නොවැ 8:24 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Core i3 HP Branded PC
Core i3 HP Branded PC

අද 12:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

core 2 duo 2.4 Computer
core 2 duo 2.4 Computer

ඊයේ 9:16 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

HP ProDesk Core i7 / 8GB / 512 GB
HP ProDesk Core i7 / 8GB / 512 GB

ඊයේ 12:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

HP CO 2 DO 3.0GHZ/4GB/1GB VGA
HP CO 2 DO 3.0GHZ/4GB/1GB VGA

සාමාජිකයාඊයේ 9:41 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,900

HP Dual Core Computer
HP Dual Core Computer

ඊයේ 7:41 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

HP CO 2 DO 4GB/250GB/1GB VGA
HP CO 2 DO 4GB/250GB/1GB VGA

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:23 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,900

CORE2QUAD 12MB Cache DDR3
CORE2QUAD 12MB Cache DDR3

සාමාජිකයා02 දෙසැ 7:20 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Dc890 Computer
Dc890 Computer

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:51 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Hp core 2 due
Hp core 2 due

01 දෙසැ 10:26 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

CORE2DUO 2.83GHZ PC
CORE2DUO 2.83GHZ PC

01 දෙසැ 7:51 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

I3 3rd gen
I3 3rd gen

30 නොවැ 2:01 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Intel® Xeon®2 Series 5200 processors
Intel® Xeon®2 Series 5200 processors

30 නොවැ 11:25 පෙරවරු, කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

core i5 3.4
core i5 3.4

30 නොවැ 11:22 පෙරවරු, කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!