මිල (රු)

-

Intel Xeon | 4GB DDR3| 500GB
Intel Xeon | 4GB DDR3| 500GB

සාමාජිකයා21 සැප් 11:30 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Core2quad 4GB DDR3 | 500GB | 2GB VGA
Core2quad 4GB DDR3 | 500GB | 2GB VGA

සාමාජිකයා28 අගෝ 10:08 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

Hp Tower DX7400
Hp Tower DX7400

සාමාජිකයා20 සැප් 10:24 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

^hp Dc5800 Dual Core 2.2Ghz/2G-Desktop
^hp Dc5800 Dual Core 2.2Ghz/2G-Desktop

සාමාජිකයා27 සැප් 9:44 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,950

HP Core2Duo Full Set
HP Core2Duo Full Set

සාමාජිකයාඅද 6:36 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

17"+C2Duo3.1Ghz+4GBDDR3+500GB
17"+C2Duo3.1Ghz+4GBDDR3+500GB

සාමාජිකයා11 ඔක් 10:52 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

Hp gaming desktop
Hp gaming desktop

ඊයේ 9:15 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

computer core 2 duo 3.0Ghz
computer core 2 duo 3.0Ghz

ඊයේ 9:08 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

Pentium 4 machine
Pentium 4 machine

ඊයේ 8:31 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,300

Hp dual core
Hp dual core

ඊයේ 10:54 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

HP CO 2 DO 4GB RAM, 1GB VGA
HP CO 2 DO 4GB RAM, 1GB VGA

ඊයේ 9:33 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,900

HP Invent
HP Invent

20 ඔක් 9:10 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

HP XEON WORKSTATION
HP XEON WORKSTATION

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

HP CORE 2 DUO WORKSTATION COMPUTER
HP CORE 2 DUO WORKSTATION COMPUTER

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

HP All in one 27 inch touch smart  i7
HP All in one 27 inch touch smart i7

19 ඔක් 2:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 175,000

Core I3 2nd Grn.
Core I3 2nd Grn.

19 ඔක් 2:44 පව, නුවරඑලිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Core i3 Desktop
Core i3 Desktop

19 ඔක් 12:11 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

HP Core 2 DUe
HP Core 2 DUe

18 ඔක් 8:19 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Desktop computer
Desktop computer

18 ඔක් 6:47 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

i3 4th gen band new pc
i3 4th gen band new pc

18 ඔක් 10:24 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

full set p4 original hp
full set p4 original hp

18 ඔක් 8:53 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,800

computer cor2do full set
computer cor2do full set

18 ඔක් 8:14 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

Core 2 Duo Computer
Core 2 Duo Computer

17 ඔක් 3:33 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

hp 6730b :Laptop
hp 6730b :Laptop

17 ඔක් 3:14 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

ram card
ram card

16 ඔක් 9:52 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,200

HP 4th Gen Core i3 - 8GB 500GB Win 7 Pro
HP 4th Gen Core i3 - 8GB 500GB Win 7 Pro

16 ඔක් 11:47 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

core2dou
core2dou

15 ඔක් 11:23 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!