මිල (රු)

-

DELL CORE 2 DUO   DDR III CPU - U.S.A-
DELL CORE 2 DUO DDR III CPU - U.S.A-

සාමාජිකයා21 නොවැ 2:29 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

Dell DHM Desktop Computer
Dell DHM Desktop Computer

ඊයේ 9:01 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

Dell Core2Duo Full Set
Dell Core2Duo Full Set

සාමාජිකයාඊයේ 7:42 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

LCD MONITORS 17" & 19"
LCD MONITORS 17" & 19"

ඊයේ 1:41 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

DELL CORE 2 DUO   DDR III CPU - U.S.A-
DELL CORE 2 DUO DDR III CPU - U.S.A-

සාමාජිකයා21 නොවැ 2:29 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

Dell Core2Duo Full Set
Dell Core2Duo Full Set

සාමාජිකයා07 නොවැ 7:07 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

HP C2D 2GB|160GB |17" Set
HP C2D 2GB|160GB |17" Set

සාමාජිකයා07 නොවැ 7:13 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Dell Desktop CPU
Dell Desktop CPU

04 දෙසැ 12:06 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

Computer
Computer

02 දෙසැ 7:50 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Dell Optiplex 390 pc
Dell Optiplex 390 pc

01 දෙසැ 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

Branded dell pc
Branded dell pc

30 නොවැ 11:17 පෙරවරු, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Core I3 2nd Gen Branded PC
Core I3 2nd Gen Branded PC

28 නොවැ 3:12 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

4th gen dell pc
4th gen dell pc

28 නොවැ 2:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,800

Used Computer with Monitor.
Used Computer with Monitor.

28 නොවැ 10:34 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

dell computer
dell computer

27 නොවැ 11:59 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Dell Computer
Dell Computer

26 නොවැ 8:25 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Core 2 Do 3.0 / 4 GB / 500 GB Tower PC
Core 2 Do 3.0 / 4 GB / 500 GB Tower PC

සාමාජිකයා26 නොවැ 7:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

i3 Gaming pc
i3 Gaming pc

25 නොවැ 7:53 පව, මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,500

Full set Dell core 2 duo
Full set Dell core 2 duo

25 නොවැ 9:11 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,950

full set computer 19'LCD
full set computer 19'LCD

25 නොවැ 12:10 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

core2duo
core2duo

24 නොවැ 10:44 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

Core2 Duo
Core2 Duo

21 නොවැ 4:36 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Touch Computer
Touch Computer

21 නොවැ 2:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

DELL CORE i3 CPU FROM U.S.A
DELL CORE i3 CPU FROM U.S.A

සාමාජිකයා21 නොවැ 1:47 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Core 2 Duo computer
Core 2 Duo computer

20 නොවැ 2:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

Core i5 Full set
Core i5 Full set

19 නොවැ 10:20 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!