මිල (රු)

-

i5 PC
i5 PC

ඊයේ 12:52 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

computer
computer

27 ඔක් 8:47 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

core i5 Full set
core i5 Full set

26 ඔක් 8:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Intel corei3
Intel corei3

26 ඔක් 5:46 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

i5 3Gen gaming pc
i5 3Gen gaming pc

26 ඔක් 5:03 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

pentium 4
pentium 4

26 ඔක් 12:25 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,500

Gaming Pc
Gaming Pc

25 ඔක් 6:58 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

Core 2 DO
Core 2 DO

25 ඔක් 4:39 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

Workstation Computer
Workstation Computer

25 ඔක් 11:25 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,900

gaming COMPUTER
gaming COMPUTER

25 ඔක් 9:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

i7 4Gen High end Gaming pc
i7 4Gen High end Gaming pc

23 ඔක් 12:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

asus gaming desktop
asus gaming desktop

22 ඔක් 4:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

ASUS GAMING COMPUTER
ASUS GAMING COMPUTER

21 ඔක් 8:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Asus Desktop
Asus Desktop

21 ඔක් 6:46 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

dual core desktop computer
dual core desktop computer

20 ඔක් 5:39 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Intel i3 4rd gen
Intel i3 4rd gen

20 ඔක් 8:20 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Desktop Computer
Desktop Computer

19 ඔක් 4:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

intel core 2 duo 2.10ghz computers
intel core 2 duo 2.10ghz computers

19 ඔක් 11:41 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

dual core computer
dual core computer

19 ඔක් 10:06 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

black tower
black tower

18 ඔක් 4:30 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

computer cpu
computer cpu

18 ඔක් 4:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

Core 2 Duo Desktop PC full set
Core 2 Duo Desktop PC full set

18 ඔක් 8:42 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

full complete set
full complete set

18 ඔක් 7:53 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

Ultra Gaming PC
Ultra Gaming PC

17 ඔක් 10:19 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

Desktop Computer, Full set
Desktop Computer, Full set

16 ඔක් 5:33 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!