මිල (රු)

-

Gaming PC GTX 960 i3 4th gen 3.3 ghz
Gaming PC GTX 960 i3 4th gen 3.3 ghz

ඊයේ 3:02 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

core 2 duo 2.2 ghz-160-dvd computers
core 2 duo 2.2 ghz-160-dvd computers

සාමාජිකයාඊයේ 1:56 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,800

Core i5 (3rd Gen)
Core i5 (3rd Gen)

ඊයේ 12:13 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

intel core 2 duo PC
intel core 2 duo PC

09 දෙසැ 9:22 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

core 2 duo 2.2ghz ful set computers
core 2 duo 2.2ghz ful set computers

සාමාජිකයා09 දෙසැ 10:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

Intel Pentium G3220 pc
Intel Pentium G3220 pc

08 දෙසැ 11:58 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

Gaming pc
Gaming pc

07 දෙසැ 9:44 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

gaming pc
gaming pc

07 දෙසැ 1:02 පව, නුවරඑලිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

destop cpu
destop cpu

06 දෙසැ 1:29 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

desktop computer.
desktop computer.

06 දෙසැ 9:21 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

Asus 2.4 4gb ram
Asus 2.4 4gb ram

06 දෙසැ 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

CORE I7 MSI Gaming PC
CORE I7 MSI Gaming PC

06 දෙසැ 1:18 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 170,000

computer full set
computer full set

05 දෙසැ 10:15 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo

03 දෙසැ 2:41 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

Core i3 gaming pc
Core i3 gaming pc

03 දෙසැ 1:58 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

I3 DESTOP
I3 DESTOP

02 දෙසැ 6:21 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Used core i3 3rd generation computer
Used core i3 3rd generation computer

01 දෙසැ 3:21 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

dualcore (atom)
dualcore (atom)

01 දෙසැ 3:11 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

i5 3570K Gaming Computer
i5 3570K Gaming Computer

01 දෙසැ 8:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Computer
Computer

28 නොවැ 5:22 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

Gaming Computer
Gaming Computer

27 නොවැ 6:46 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,000

Gaming pc
Gaming pc

24 නොවැ 10:55 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

Core i5 PC
Core i5 PC

22 නොවැ 1:00 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

Desktop
Desktop

20 නොවැ 2:56 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

core I5 pc
core I5 pc

20 නොවැ 1:16 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!