මිල (රු)

-

Apple Imac
Apple Imac

සාමාජිකයාඊයේ 8:46 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,800

2016 iMac 21.5" Latest 8GB + Super Drive
2016 iMac 21.5" Latest 8GB + Super Drive

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:55 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

For Sale
For Sale

ඊයේ 3:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

2016  macbook air with super drive
2016 macbook air with super drive

ඊයේ 6:47 පෙරවරු, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

iMac in Mint Condition
iMac in Mint Condition

22 ඔක් 3:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 165,000

iMac pc
iMac pc

21 ඔක් 6:11 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

iMac's
iMac's

21 ඔක් 2:36 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

Apple iMac 21.5"
Apple iMac 21.5"

21 ඔක් 1:07 පෙරවරු, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

Apple Thunderbolt
Apple Thunderbolt

20 ඔක් 9:57 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

Apple iMac | 21.5" | Mid 2011 | i5 |
Apple iMac | 21.5" | Mid 2011 | i5 |

18 ඔක් 10:17 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

APPLE MAC
APPLE MAC

17 ඔක් 12:12 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,500

Apple I Mac
Apple I Mac

16 ඔක් 8:38 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

Apple iMac 27" / 1TB/ 16GB/ 2011 Mid
Apple iMac 27" / 1TB/ 16GB/ 2011 Mid

සාමාජිකයා16 ඔක් 7:26 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 158,000

iMac 27-inch
iMac 27-inch

15 ඔක් 8:59 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 160,000

Apple imac
Apple imac

15 ඔක් 10:42 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Apple Mac Mini 2012/ 8GB / 256 SSD
Apple Mac Mini 2012/ 8GB / 256 SSD

සාමාජිකයා15 ඔක් 8:27 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

Mac Pro woodcrest Quad core/ 2.00GHz
Mac Pro woodcrest Quad core/ 2.00GHz

13 ඔක් 2:27 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

Apple iMac 27"5K/NEW/8GB/1TBHD/2GB
Apple iMac 27"5K/NEW/8GB/1TBHD/2GB

සාමාජිකයා11 ඔක් 6:33 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 288,500

Apple iMac Desktop
Apple iMac Desktop

11 ඔක් 12:34 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Apple iMac 21.5, 2011 Mid
Apple iMac 21.5, 2011 Mid

10 ඔක් 8:13 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

Apple iMac a1195
Apple iMac a1195

03 ඔක් 10:50 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

apple computer
apple computer

සාමාජිකයා30 සැප් 9:11 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

CoreDuo
CoreDuo

29 සැප් 5:01 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

Apple Macmini With Box.
Apple Macmini With Box.

28 සැප් 9:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Apple iMac Desktop
Apple iMac Desktop

21 සැප් 1:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!