මිල (රු)

-

Acer computer
Acer computer

ඊයේ 9:24 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

Core2 duo Computer
Core2 duo Computer

21 ඔක් 12:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Dual Core 3rd Gen
Dual Core 3rd Gen

21 ඔක් 12:18 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Core i5 4 th generation PCs
Core i5 4 th generation PCs

19 ඔක් 11:00 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,999

Core™ i3-2100 CPU
Core™ i3-2100 CPU

14 ඔක් 9:38 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

Desktop Computer
Desktop Computer

12 ඔක් 10:48 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

computer
computer

12 ඔක් 5:21 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

Core 2 Quad Gaming PC
Core 2 Quad Gaming PC

06 ඔක් 1:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,999

Core i5 3rd Generation PC
Core i5 3rd Generation PC

සාමාජිකයා05 ඔක් 3:37 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

computer
computer

02 ඔක් 12:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

pentium 4
pentium 4

01 ඔක් 4:17 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

Computer Acer
Computer Acer

24 සැප් 10:49 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

Desktop Acer power Series CPU
Desktop Acer power Series CPU

22 සැප් 8:30 පෙරවරු, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

Core i5 4th gen PCs brandnew
Core i5 4th gen PCs brandnew

19 සැප් 9:38 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,999

Laptop
Laptop

12 සැප් 9:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

acer pentium 4
acer pentium 4

11 සැප් 12:52 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

acer laptop
acer laptop

08 සැප් 3:36 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Core 2 Computers
Core 2 Computers

07 සැප් 7:59 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Computer
Computer

01 සැප් 10:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Asus 2.4 mhz 4 gb ram
Asus 2.4 mhz 4 gb ram

01 සැප් 6:36 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

laptop
laptop

31 අගෝ 2:12 පව, ත්‍රිකුණාමලය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

Acer Computer
Acer Computer

29 අගෝ 11:22 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

acer back
acer back

26 අගෝ 11:40 පෙරවරු, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!