මිල (රු)

-

i3 Acer Branded PC Full Set Computer
i3 Acer Branded PC Full Set Computer

සාමාජිකයා04 දෙසැ 8:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

Intel i3 3rd gen Desktop
Intel i3 3rd gen Desktop

සාමාජිකයා06 දෙසැ 5:50 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

Laptop
Laptop

09 දෙසැ 1:03 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

p4 computer
p4 computer

08 දෙසැ 10:16 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

doul core machine
doul core machine

06 දෙසැ 9:40 පෙරවරු, මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

Full set Desktop Gaming Computer PC
Full set Desktop Gaming Computer PC

04 දෙසැ 4:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

Dual core 3rd Gen
Dual core 3rd Gen

01 දෙසැ 9:25 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

acer black
acer black

27 නොවැ 5:50 පව, නුවරඑලිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Core 2 Duo Computer
Core 2 Duo Computer

22 නොවැ 5:35 පව, බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

Desktop computer
Desktop computer

21 නොවැ 3:38 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

Useed computer full set
Useed computer full set

14 නොවැ 6:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Dual core full set PC
Dual core full set PC

12 නොවැ 8:38 පෙරවරු, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

5700GX Computer
5700GX Computer

08 නොවැ 9:29 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

ACER all in one desktop
ACER all in one desktop

07 නොවැ 7:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

acer computer
acer computer

07 නොවැ 2:23 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

core i3 cpu
core i3 cpu

07 නොවැ 10:29 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

Core 2 dou PC
Core 2 dou PC

30 ඔක් 12:49 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Acer pc system(full)
Acer pc system(full)

27 ඔක් 10:26 පව, වවුනියාව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Acer i3 Full touch pc
Acer i3 Full touch pc

27 ඔක් 9:40 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

Desktop pc
Desktop pc

සාමාජිකයා26 ඔක් 7:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Acer Wide Screen Monitor (multimedia)
Acer Wide Screen Monitor (multimedia)

සාමාජිකයා26 ඔක් 1:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

Computer
Computer

24 ඔක් 10:21 පෙරවරු, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

Acer computer
Acer computer

23 ඔක් 9:24 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

Core2 duo Computer
Core2 duo Computer

21 ඔක් 12:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Core i5 4 th generation PCs
Core i5 4 th generation PCs

19 ඔක් 11:00 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,999

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!