මිල (රු)

-

Lenovo Core i3 Desktops with 8GB /500 GB
Lenovo Core i3 Desktops with 8GB /500 GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,980

Computer i3 Gaming PC Core2Quad & Any PC
Computer i3 Gaming PC Core2Quad & Any PC

සාමාජිකයා11 සැප් 2:19 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,300

Desktop PC
Desktop PC

අද 9:29 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

gaming pc core i3
gaming pc core i3

අද 8:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

core i5 Full set
core i5 Full set

අද 8:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

co2qad gaming
co2qad gaming

අද 8:35 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

Computers for lowest Price!
Computers for lowest Price!

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,500

Core i7 Graphics Desktop
Core i7 Graphics Desktop

අද 7:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

Desktop pc
Desktop pc

සාමාජිකයාඅද 7:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

GAMING PC CORE 2 DUO 3.00GHZ
GAMING PC CORE 2 DUO 3.00GHZ

අද 7:07 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

Samsung PC
Samsung PC

අද 6:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

Core2duo pc
Core2duo pc

අද 5:48 පව, අම්පාර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Intel corei3
Intel corei3

අද 5:46 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

Dell PC
Dell PC

අද 5:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

i5 3Gen gaming pc
i5 3Gen gaming pc

අද 5:03 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

Assembled core 2 do desktop computer
Assembled core 2 do desktop computer

අද 5:01 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

Core2Duo Full Set Computer & Any PC
Core2Duo Full Set Computer & Any PC

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:03 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,750

INTEL CORE I7 2.8 (8M) -4GB COMPUTER
INTEL CORE I7 2.8 (8M) -4GB COMPUTER

සාමාජිකයා22 ඔක් 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

Lenovo Core i3 Desktops with 8GB /500 GB
Lenovo Core i3 Desktops with 8GB /500 GB

සාමාජිකයා20 ඔක් 3:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,980

Core i5 6th Gen Desktop PC
Core i5 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයාඅද 3:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

Core i7 6th Gen Desktop PC
Core i7 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයාඅද 3:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

Core i3 6th Gen Desktop PC
Core i3 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයාඅද 3:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

HP Core 2 Duo 3.0GHz Full set
HP Core 2 Duo 3.0GHz Full set

සාමාජිකයාඅද 3:46 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Hp Core 2 Duo Computer Full Set
Hp Core 2 Duo Computer Full Set

සාමාජිකයාඅද 3:34 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,800

i3 Gaming PC & Any Configuration PC
i3 Gaming PC & Any Configuration PC

සාමාජිකයා07 ඔක් 12:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

hp com
hp com

අද 3:12 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

Core2Duo Hp Branded Computer
Core2Duo Hp Branded Computer

සාමාජිකයා24 ඔක් 1:42 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!