මිල (රු)

-

HP XEON WORKSTATION
HP XEON WORKSTATION

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

Full Set DDR3 C2D3.1Gh
Full Set DDR3 C2D3.1Gh

සාමාජිකයා01 දෙසැ 8:17 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

Computers i3 (Bulk Seller)
Computers i3 (Bulk Seller)

සාමාජිකයා27 නොවැ 1:53 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

GAMING PC
GAMING PC

අද 9:14 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,500

HP Desktop Complete set
HP Desktop Complete set

අද 9:03 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

Hp Dual Core Computers
Hp Dual Core Computers

සාමාජිකයා24 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,750

Multimedia extreme i5 desktop
Multimedia extreme i5 desktop

අද 8:23 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Core 2 Duo 2.9 pc
Core 2 Duo 2.9 pc

අද 8:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

core 2 duo cpu
core 2 duo cpu

අද 8:09 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

i3 Acer Branded PC Full Set Computer
i3 Acer Branded PC Full Set Computer

සාමාජිකයාඅද 8:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

Desktop PC- Black
Desktop PC- Black

අද 7:48 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

HP Core 2 Duo Tower Full Set
HP Core 2 Duo Tower Full Set

අද 7:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Desktop Computer
Desktop Computer

අද 6:16 පව, මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU
C2D 2.93 Ghz 4GB DDR3 250 GB HDD CPU

සාමාජිකයා28 නොවැ 5:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Hp Core2Duo Computer
Hp Core2Duo Computer

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,900

Core i5 6th Gen Desktop PC
Core i5 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයා26 ඔක් 3:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

Core i3 6th Gen Desktop PC
Core i3 6th Gen Desktop PC

සාමාජිකයා26 ඔක් 3:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

Computer with full set
Computer with full set

අද 4:31 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

core2 duo
core2 duo

අද 4:30 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

dekstop computer
dekstop computer

අද 4:17 පව, රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

Full set Desktop Gaming Computer PC
Full set Desktop Gaming Computer PC

අද 4:08 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

iMac 5K, 27, Late 2015
iMac 5K, 27, Late 2015

අද 2:40 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 410,000

hcl mini pc
hcl mini pc

අද 2:38 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

cmptr co 2 du
cmptr co 2 du

අද 2:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)
CORE 2 DUO COMPUTERS (B/NEW CASE)

සාමාජිකයා24 ඔක් 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,900

UK imported hp Dx7400-tower Co2Du-2.9Ghz
UK imported hp Dx7400-tower Co2Du-2.9Ghz

අද 1:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

HP DC5800 Quad Core 12M Cache Tower PC
HP DC5800 Quad Core 12M Cache Tower PC

සාමාජිකයා01 දෙසැ 1:28 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!