මිල (රු)

-

Dell XPS 13 Extremely rare in SL
Dell XPS 13 Extremely rare in SL

අද 9:16 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

Dell i3 5th Gen Laptop Brand New | Hp
Dell i3 5th Gen Laptop Brand New | Hp

සාමාජිකයා21 ඔක් 5:21 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,900

DELL i5 6TH GEN
DELL i5 6TH GEN

අද 1:20 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,000

Intel i3
Intel i3

අද 12:18 පව, නුවරඑලිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

DELL 380 | C2D 3.0 | Win7
DELL 380 | C2D 3.0 | Win7

සාමාජිකයා15 සැප් 4:15 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

DELL 380 Core 2 Duo Fullset
DELL 380 Core 2 Duo Fullset

සාමාජිකයා15 සැප් 4:13 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,800

DELL E6320 | Core i5 2nd Gen
DELL E6320 | Core i5 2nd Gen

සාමාජිකයා10 ඔක් 12:25 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,800

Mini Laptop
Mini Laptop

අද 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Dell XPS 13 Extremely rare in SL
Dell XPS 13 Extremely rare in SL

අද 9:16 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

-USA Dell Gx980 Corei5 Mini tower
-USA Dell Gx980 Corei5 Mini tower

11 සැප් 10:28 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

Dell Inspiron Core i7 Laptop 1TB|8GB
Dell Inspiron Core i7 Laptop 1TB|8GB

අද 8:47 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,990

Dell laptop
Dell laptop

ඊයේ 11:29 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Dell AMD 10
Dell AMD 10

ඊයේ 10:21 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

Dell i7 laptop
Dell i7 laptop

ඊයේ 10:10 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Dell i7 6th Gen. Laptop
Dell i7 6th Gen. Laptop

සාමාජිකයා14 සැප් 10:27 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,000

Dell | I5 | 6th Genaration
Dell | I5 | 6th Genaration

12 ඔක් 11:25 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,000

DELL LAPTOP
DELL LAPTOP

ඊයේ 7:12 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

DELL i3 6th gen 1TB NEW  5559
DELL i3 6th gen 1TB NEW 5559

සාමාජිකයා30 සැප් 9:50 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

Dell PC
Dell PC

ඊයේ 5:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

Dell Core2Duo Laptops
Dell Core2Duo Laptops

සාමාජිකයා25 සැප් 9:18 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,800

Dell Inspiron i5 laptop
Dell Inspiron i5 laptop

ඊයේ 2:38 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

Laptop
Laptop

ඊයේ 1:37 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

Dell core 2duo
Dell core 2duo

සාමාජිකයාඊයේ 1:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

Dell i3 Laptop
Dell i3 Laptop

ඊයේ 1:08 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

DELL i3
DELL i3

ඊයේ 12:29 පව, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

Dell Laptop
Dell Laptop

ඊයේ 11:36 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

Dell Laptop
Dell Laptop

ඊයේ 6:21 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!