මිල (රු)

-

Windows Tablet
Windows Tablet

20 ඔක් 1:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

17" Laptop
17" Laptop

අද 12:31 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Asus Fonepad 7
Asus Fonepad 7

ඊයේ 11:10 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

ASUS X550ZA Gaming Laptop 8GB|1TB|Radeon
ASUS X550ZA Gaming Laptop 8GB|1TB|Radeon

ඊයේ 11:04 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

Asus K56 | i5 3rd Gen | Super Slim
Asus K56 | i5 3rd Gen | Super Slim

සාමාජිකයා18 ඔක් 1:41 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,800

TAB 2.0
TAB 2.0

ඊයේ 9:53 පෙරවරු, අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

i7 4Gen High end Gaming pc
i7 4Gen High end Gaming pc

23 ඔක් 12:35 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

asus rog gaming gtx 4gb
asus rog gaming gtx 4gb

23 ඔක් 12:34 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 160,000

Core i5 3rd Gen (B/N condition)
Core i5 3rd Gen (B/N condition)

22 ඔක් 10:31 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

asus k501
asus k501

22 ඔක් 9:39 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

asus gaming desktop
asus gaming desktop

22 ඔක් 4:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

Asus Transformer with 500GB HDD
Asus Transformer with 500GB HDD

22 ඔක් 2:27 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

ASUS GAMING COMPUTER
ASUS GAMING COMPUTER

21 ඔක් 8:32 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

Asus laptop
Asus laptop

21 ඔක් 8:23 පව, ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

windows 8.1 pro
windows 8.1 pro

21 ඔක් 7:49 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

Asus Desktop
Asus Desktop

21 ඔක් 6:46 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

asus Atom 1.80gz
asus Atom 1.80gz

20 ඔක් 11:36 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

dual core desktop computer
dual core desktop computer

20 ඔක් 5:39 පව, පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

Windows Tablet
Windows Tablet

20 ඔක් 1:30 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

Asus Core i3 1.8GHz Touch Screen Laptop
Asus Core i3 1.8GHz Touch Screen Laptop

20 ඔක් 12:02 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

Asus Core i5 4th Gen
Asus Core i5 4th Gen

20 ඔක් 11:36 පෙරවරු, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

Intel i3
Intel i3

20 ඔක් 8:20 පෙරවරු, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

ASUS GAMING LAPTOP
ASUS GAMING LAPTOP

19 ඔක් 7:33 පව, ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 170,000

Desktop Computer
Desktop Computer

19 ඔක් 4:53 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

asus notbook original
asus notbook original

19 ඔක් 2:22 පව, කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

intel core 2 duo 2.10ghz computers
intel core 2 duo 2.10ghz computers

19 ඔක් 11:41 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!