මිල (රු)

-

apple macbook air 2015 core i5 13 inch
apple macbook air 2015 core i5 13 inch

අද 2:56 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

Apple MacBook Air
Apple MacBook Air

ඊයේ 6:44 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

MacBook Pro (Retina, 13-inch 2015)
MacBook Pro (Retina, 13-inch 2015)

ඊයේ 6:05 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 175,000

MacBook Pro 13" 240 SSD 8GB i5 2012
MacBook Pro 13" 240 SSD 8GB i5 2012

සාමාජිකයාඊයේ 10:00 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 116,000

Apple Macbook Retina 6th Gen 8GB Laptop
Apple Macbook Retina 6th Gen 8GB Laptop

ඊයේ 4:38 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 190,000

MacBook Pro (13-inch,Early 2011) Core i5
MacBook Pro (13-inch,Early 2011) Core i5

ඊයේ 1:55 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,000

MacBook 2015
MacBook 2015

20 ඔක් 10:52 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 152,000

Apple Macbook Core 2 Duo
Apple Macbook Core 2 Duo

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:33 පව, යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

Apple macbook
Apple macbook

20 ඔක් 10:26 පෙරවරු, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

MacBook Pro i7 15 inch
MacBook Pro i7 15 inch

19 ඔක් 2:51 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

Macbook Pro 15" 2011
Macbook Pro 15" 2011

19 ඔක් 11:04 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

Macbook Pro 13"
Macbook Pro 13"

19 ඔක් 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

laptop
laptop

18 ඔක් 12:05 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

2015 Apple MacBook Air 13" / 8GB
2015 Apple MacBook Air 13" / 8GB

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:20 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 129,000

2015 Apple MacBook
2015 Apple MacBook

18 ඔක් 8:49 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

Macbook Air 2015 Verison 11'inch
Macbook Air 2015 Verison 11'inch

17 ඔක් 9:27 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

MacBook retina 2015
MacBook retina 2015

17 ඔක් 1:12 පව, නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

MacBook Pro 13"/ 8GB / 256SSD / 2014 Mid
MacBook Pro 13"/ 8GB / 256SSD / 2014 Mid

සාමාජිකයා16 ඔක් 1:16 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 153,000

Macbook pro Retina 15"
Macbook pro Retina 15"

15 ඔක් 6:58 පව, කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

Apple Macbook
Apple Macbook

15 ඔක් 1:25 පෙරවරු, පොලොන්නරුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

MacBook Pro 13"/ i7 2.9GHz /8GB/ 750GB
MacBook Pro 13"/ i7 2.9GHz /8GB/ 750GB

සාමාජිකයා14 ඔක් 11:25 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 117,000

Apple imacbook pro
Apple imacbook pro

13 ඔක් 10:47 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,000

MacBook Pro 13
MacBook Pro 13

13 ඔක් 5:11 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

MacBook Air 13" Full set
MacBook Air 13" Full set

සාමාජිකයා13 ඔක් 1:00 පව, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

Macbook 12-inch Retina
Macbook 12-inch Retina

12 ඔක් 11:59 පෙරවරු, කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!